Johtaja, laske luottamustase!

Vanhan johtamisviisauden mukaan ”luottamus on hyvä, kontrolli paras”. Pitääkö tämä paikkaansa? Johtaja, arvioi luottamuksen tuotot ja tappiot! 

Myönteisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on luotettava, vastuuntuntoinen ja oppimishaluinen. Hän haluaa saada aikaan jotain hyvää ja merkityksellistä. Pessimistisen käsityksen mukaan ihmisiä on ohjattava ja valvottava, jos heistä jotain halutaan saada irti.

Monet tuntevat McGregorin johtamisteorian. Työntekijä muuttuu siihen suuntaan, millaisena häntä kohdellaan. Luottamus lisää vastuunottoa, valvonta taas valvonnan tarvetta.

Luottamus tuntuisi siis hyvältä ja tuottoisalta työkalulta. Johtaminen helpottuu ja tulos paranee.

Kokemuksen synnyttämä vanha johtamisviisaus kertoo kuitenkin toista: Luottamus hyvä – kontrolli paras!

Luottamus johtamisen välineenä kariutuukin usein ensimmäiseen takaiskuun – siitä tuo vanhan patruunan johtamisohje kertoo. Joku pettää luottamuksesi ja palaat vanhaan valvontaan. Johtopäätös on selvä ja järkevä.

Mutta onko se järkevä? Osoittautuiko luottamuksen tuotto huonoksi? Vai oliko kyse arvovaltatappiosta?

Luottamuksen pettäminen on loukkaus ja käy itsetunnolle. Mahdolliset myönteiset vaikutukset unohtuvat saman tien. Tunteet ohjaavat vahvasti toimintaamme, eikä loukkaantumisen tunne ole niistä heikoimpia. On kuin olisi hävinnyt johtamispelissä.

Mitä sitten pitäisi tehdä?

Laske luottamustase! Arvioi luottamuksen tuotot ja tappiot. Muuta ne rahaksi – sekin on mahdollista. Yhtä pettymystä kohti saattaakin löytyä yhdeksän arvokkaampaa myönteistä tapausta!

  • Luottamuksen tuotot: innostus, vastuunotto, sitoutuminen, johtamisen keventyminen
  • Luottamuksen tappiot: lusmuilu, väärinkäytökset

Innostunut ja sitoutunut työntekijä voi olla tuottavuudeltaan satakertainen. Lisäksi hän on luotettava, hänen sähköpostejaan ei tarvitse tarkkailla. Johtamisen keventyminen puolestaan ei tarkoita pelkästään pomon helpompaa elämää, vaan aikaa ja energiaa jää liiketoiminnan kannalta tärkeämpiin asioihin.

Luottamuksen kulttuurin rakentaminen vie usein aikaa ja takaiskuja voi tulla – varsinkin jos organisaation johtamishistoria on kontrollihenkinen. Mutta työ voi kannattaa. Luottamuksen varaan rakentuva yhteisö alkaa vähitellen valvoa itse itseään. Ilman luottamusta taas kaikki on vaikeaa, raskasta ja monimutkaista.

Huono johtaja johtaa asioita ja seuraa ihmisiä. Hyvä johtaja seuraa asioita ja johtaa ihmisiä. Hän tekee vähän, mutta voi saada paljon aikaan. Hyvä johtaminen on usein kevyttä.

7 thoughts on “Johtaja, laske luottamustase!

Comments are closed.