Minne unohtui rehtiys?

Millä eväillä tuhkapesästä tehdään menestyvä Suomi? Nokian kukoistuskauden kokenut johtaja tietää tärkeän evään.

Tulevaisuuden rakentaminen Suomessa edellyttää sitä, että saamme mahdollisimman paljon rohkeutta ja voimaa kaikkeen siihen tekemiseen, jolla viemme maatamme eteenpäin. Meidän on tärkeää ymmärtää, että hyvä tulevaisuus syntyy yhteisellä tekemisellä. Kuvitelmat, että yksittäinen ihminen tai yritys pystyy tässä maailmassa yksin rakentamaan kestävää menestystä, on syytä unohtaa.

Nokian matkapuhelin-liiketoiminnan myynnin tulisi opettaa meille erityisesti tämä asia. On siis tärkeää ymmärtää, että meidän tulee kiinnittää huomiota niihin seikkoihin, jotka vahvistavat yhteisen tekemisen taitoja ja halua.

Mikä hyve vahvistaa yhdessä tekemistä? Tuo hyve on rehtiys. Rehtiys antaa meille mahdollisuuden tehdä entistä enemmän ja luottavaisemmin asioita yhdessä.

Mistä rehtiydessä on kysymys?

Rehtiys ja vilpittömyys liittyvät toisiinsa, sillä rehtiys on samalla kertaa sekä toisiin että itseen kohdistuvaa rehellisyyttä. Vilpittömyys taas on sitä, että avaamme sydämemme näyttääksemme, millaisia todella olemme.

Rehtiys, rehellisyys toisia ja itseä kohtaan, on aivan keskeinen edellytys sille, että pystymme ja haluamme antaa mahdollisimman paljon itsestämme erilaisissa yhteistyökuvioissa ja saamme toisen tekemään samoin kanssamme. Rehtiys on perusedellytys sille, että meidän välillämme vallitsee luottamus.

Ymmärrämme mitä tarkoittaa se, että olemme rehellisiä toisiamme kohtaan. Mutta, mitä tarkoittaa, kun ihminen on rehellinen itseään kohtaan? Asiaa voi selventää miettimällä sitä, milloin ihminen ei ole rehellinen itselleen. Mikä saa ihmisen olemaan epärehellinen itselleen? Mistä silloin on kyse?

Ihminen, joka ei ole rehellinen itselleen, syyllistyy itsepetokseen. Hän valehtelee itselleen ja siten helposti myös toiselle, hän puhuu muunneltua totuutta. Itselleen epärehellinen ihminen pyrkii muuttamaan todellisuutta mieleisekseen.

Miksi ihminen haluaa muuttaa todellisuutta mieleisekseen? Mikä saa ihmisen kieltämään todellisuuden? Mikä estää totuudellisuuden?

Olen vakuuttunut, että yleisin syy sille, että kiellämme todellisuuttamme, on se, että todellisuuden hyväksyminen edellyttää usein oman häpeän kohtaamista. Oman häpeän kohtaaminen on tuskainen tunne. Häpeä on merkittävin pelon ja ahdistuksen tunteen aiheuttaja.

Me jokainen tunnemme häpeää, sillä häpeä liittyy ihmisen minäkuvaan ja kokemukseen toisten silmissä. Häpeän tunne liittyy ihmisen kielteiseen minäkuvaan ja erityisesti riittämättömyys, mitättömyys ja alemmuudentunne synnyttävät voimakkaan häpeän ja sen johdannaistunteet, kuten: huoli, arvostelu, syyllisyys, suuttumus, raivo, ylpeys, ylimielisyys, harmi, kateus, väheksyntä, pettymys, hylätyksi tuleminen ja monet muut ahdistusta osoittavat tunteet.

Ihminen häpeää häpeäänsä. Hän ei halua kohdata tätä tunnetta, joka on lapsesta asti aiheuttanut tuskaisen ahdistuksen. Hän haluaa piilottaa tuon tunteen, kieltää totuuden ja näin hän valitsee ennemmin epärehellisyyden itseään kohtaan. Ja huomioitavaa on, että tämä tapahtuu pääsääntöisesti täysin tiedostamatta ja automaattisesti. Emme näe miten käyttäydymme. Olemme opetelleet tuon selviämistavan jo lapsena, jolloin häpeän tunne on ensimmäisen kerran herännyt sisällämme.

Emme yleensä ymmärrä, kuinka paljon oma tiedostamaton häpeämme vaikuttaa meidän tapaamme olla toinen toisemme kanssa. Niin kauan, kun emme ole tutustuneet itseemme huolella, kun emme tiedä, minkälaiset tilanteet ja kokemukset herättävät meissä häpeän tunteen ja kuinka säännön mukaisesti reagoimme tuon tunteen seurauksena. Tuo tunne vaikeuttaa meidän kykyymme luottaa toisiimme.

Mitä enemmän meillä on itsellemme tiedostamatonta piilotettua häpeän tunnetta, sitä helpommin epäilemme toinen toisiamme ja ärsyynnymme toistemme käytöksestä. Häpeä on nimittäin yleisin syy vihan ja suuttumisen takana. Emme aina oivalla, että tilanteessa, jossa joku kokemus herättää sisällämme häpeän tunteen, me muutamme tuon tunteen silmänräpäyksessä vihaksi. Ajattelemme, että tuo ihminen, jonka edessä sisällämme oleva meille tiedostamaton häpeä on noussut, on saanut meidät suuttumaan.

Todellisuudessa kyse on itselle vieraasta häpeän tunteesta, joka herättää ahdistuksen, josta ihminen vapautuu vihaisuudella.

Häpeän synty liittyy omiin lapsuuden ja nuoruuden kokemuksiin, tunteeseen, että ei ole hyväksytty sellaisena kuin aidosti on. Häpeä on hyvin tuskallinen tunne, koska se liittyy ihmisen olemassaolon oikeutukseen. Siihen, että ihminen ei usko olevansa hyväksytty autenttisena.

Eli, kun häpeä on piilossa, itsepetos on lähellä. Voidaan sanoa, että epäterve häpeä estää rehtiyden, jota tarvitaan hyvään ja avoimeen kanssakäymiseen ihmisten kesken.

Käytännössä ja arjessa häpeästä kärsivä muuttaa peitetarinoilla ja erilaisilla itselleen ja toisille rakentamilla selityksillä tapahtumat sellaisiksi, että hän pyrkii vapauttamaan itsensä omista häpeän tunteistaan. Samalla hän usein pyrkii häpäisemään sen ihmisen, jonka edessä hän on tuntenut häpeää. Hän puhuu siitä ihmisestä pahaa, jonka edessä hänessä on herännyt häpeä. Tarkoituksena on myös kostaa tuolle ihmiselle se tuska, jonka hän on häpeästä kärsivän mukaan hänelle aiheuttanut.

Todellisuudessa tuolla ihmisellä on hyvin harvoin, jos koskaan mitään tekemistä häpeän tunteesta kärsivän tunteiden kanssa. Kyse on tämän omista yliherkistä ja vääristyneistä tulkinnoista. Mutta, koska häpeän vanki ei tiedosta häpeäänsä, hän ei osaa tutkia ja oikaista vääristyneitä tulkintamallejaan.

Häpeä on kokijan sisäinen tunne, josta muut eivät ole läheskään aina tietoisia. Siksi erilaiset peitetarinat ja epätotuudet, joilla häpeää tunteva pyrkii selviämään omista ahdistavista tunteistaan, voivat ”upota täydestä” muihin ihmisiin. Koska he eivät tiedä mitään syytä, miksi ko. henkilö sepittäisi tarinoita, he pitävät usein hänen puheitaan uskottavina, vaikka saattavatkin olla niistä ihmeissään. Häpeää kärsivä on tulkinnut omat tunteensa sietämättömiksi ja se saa hänet puhumaan ja toimimaan totuudenvastaisesti.

Nämä itsepetokseen perustuvat valkoiset valheet ja ylilyönnit ja toisiin ihmisiin kohdistuvat oman sisäisen maailman heijastamiset ovat häpeästä kärsivän tarve kätkeä toimintakykyä lamauttava häpeä.

Häpeä saa ihmisen myös valehtelemaan. Silloin emme ole rehellisiä toisiakaan kohtaan. Valehtelemalla me suojaudumme erilaisten kehittämiemme tarinoiden avulla siltä, että heikkoutemme ja osaamattomuutemme paljastuisi.

Rehdille ihmiselle on tärkeämpää olla totuudellinen ja myöntää erehtymisensä ja virheensä kuin pyrkiä peittämään niitä tai syyttämään niistä muita ihmisiä. Rehtiys on totuudellisten ihmisten hyve, ja siinä on mukana jalomielisyyttä, nöyryyttä, rohkeutta ja oikeudenmukaisuutta. Rehti ihminen sanoo sen minkä uskoo olevan totuuden ja silloin rehtiys on samaa kuin vilpittömyys. Rehti ja vilpitön ihminen toimii niin, että puheissa ja käytöksessä ei ole valheellisuutta, teeskentelyä tai kaksinaamaisuutta. Kaikesta toiminnasta puuttuu epärehellisyys.

Onkin hyvä muistaa, kun seuraavan kerran itse keksimme ”satuja” tai otamme vastaan niitä, että taustalla on jostakin syystä nouseva häpeä. Jos jään kiinni valehtelusta tai saan toisen kiinni valehtelusta, siinä on tärkeä kohta tutkia omaa tiedostamatonta. Mikä ihme sai minut käyttäytymään tuolla tavalla?

Suomen hyvälle tulevaisuudelle, meidän kaikkien hyvälle yhteiselle tekemiselle ja elämälle on ehdottoman tärkeää, että tutkimme, mikä estää meitä olemasta rehtejä.

Rehtiys on luottamuksen tae. Ennakkoluulottomuus ja rohkeus tehdä uusia asioita ja vanhoja asioita uudella tavalla edellyttävät luottamusta, joka on luovuuden ja autenttisuuden vapauttaja.

Jos haluamme keskittyä yhteen erityisen tärkeään hyveeseen; keskittykäämme rehtiyteen, sillä keskittymällä rehtiyteen, tulemme samalla edistäneeksi useampaa hyvettä huomaamattamme.

4 thoughts on “Minne unohtui rehtiys?

Comments are closed.