Moraalinen johtajuus vastaa kysymykseen ”Miksi?”

Sanottiin mitä tahansa, moraali on järkyttävän tärkeää kaikessa ihmisen toiminnassa. Johtajuus on näin ollen myös (ja erityisesti) selkeää kannanottoa moraaliin.

Moral leadership requires you to always look at what is right and lead others towards that.  Moral choices come from a person’s character as well, they do not always come about by rational thinking.

Do You Demonstrate Moral Leadership? [Learn This]