Siksi tarvitsemme hyveitä

Kaikki eivät ole johtajia, mutta jokaisen meistä tulee johtaa joskus jotakuta – ja aina itseämme. Johtajuus on tasan niin hyvää kuin se perusta, josta se kumpuaa. 

Kestävä johtajuus nousee ihmiskäsityksestä, joka ottaa huomioon hyveen, eli mielen, tahdon ja sydämen vakaan tottumuksen.

Hyveet ovat samoja kuin ne olivat tuhansia vuosia sitten. Hyveet eivät seuraa trendejä tai milloin mitäkin johtajuusoppia. Hyveet synnyttävät luottamusta – koska ne ovat ikuisia – ja luottamus on johtajuuden perusedellytys.

Hyveiden harjoittaminen kehittää luonnetta, ja luonteen kehittämisessä meillä jokaisella on loputtomasti työsarkaa. Luonnetta ei kukaan kehitä huvikseen tai siksi, että luonteen kehittäminen toisi lyhytaikaista tyydytystä tai prestiisiä elämään.

Luonnetta kehitetään, koska on pakko; muuten luonne, kuten laiminlyöty keho, ei toimi kunnolla ja se pysäyttää kasvumme ihmisinä.

Me sivuston kirjoittajat tulemme hyvin erilaisista lähtökohdista, mutta meitä jokaista yhdistää kaipuu saavuttaa jotain pysyvää ja varmaa, josta käsin voimme tehdä päivittäiset päätöksemme, hallita elämäämme.

Hyvejohtajuus ei ole meille vain jokin kiva harrastus, vaan tapa auttaa itseämme ja muita niiden kysymysten ja ongelmien kanssa, mitkä koskettavat meistä jokaista.

Alla osa meistä kertoo, mitä hyveet merkitsevät meille ja miksi ylipäänsä kiinnostuimme hyveistä. Luemme mielellämme myös lukijoidemme ajatuksia hyveistä, joten jos koet, että voisit jakaa arvokkaan ajatuksen, lähetä se meille osoitteeseen samuel@filosofisalovuori.fi tai sebastiannhkoskinen@gmail.com.

Jos saamme tarpeeksi vastauksia, julkaisemme ne koosteena nimillä tai anonyymisti, tahtonne mukaan.

Hyveet ylittävät rajat

Ihmiseksi tulemisen tärkein asia on ymmärtää oikean ja väärän ero. Tämä yksinkertainen asia on käytännön elämässä monimutkainen. Kompastumme siihen jatkuvasti. Arjen toimintamme vaatii kuitenkin miettimään millaisia asioita olisi hyväksi harjoittaa, jotta työni, harrastukseni, ihmissuhteeni tuottaisivat hyvää elämää.

En ole koskaan tavannut ketään, joka kieltäytyisi hyvän elämän tavoittelusta. Ei siis ole sattumaa, että hyveillä on niin tärkeä paikka kulttuurihistoriassa. Tänään ne ovat kenties tärkeämpiä kuin koskaan, sillä elämän monimutkaisuus ja teknologian kehittyminen vaativat ihmisiltä poikkeuksellista sopeutumiskykyä.

Elämisen todellinen voima lähtee itsetuntemuksesta. Se ei kuitenkaan synny tyhjästä, vaan vaatii mielestäni hyveiden pohtimista. Esimerkiksi, millaisissa asioissa olen rohkea, miten hoidan ystävyyttä tai onko ahkeruus tärkeätä työssäni. Mitä enemmän opin näistä asioista ja omista toimistani niiden suhteen, sen enemmän saatan toteuttaa jotain elämää edistävää asennetta ja välttää sen tuhoamista.

Hyveissä on myös se piirre, että ne ylittävät kansakuntia, etnisiä rajoja, ammatteja, yhteiskuntaluokkia ja sukupuolia. Ne koskettavat meistä jokaista.

– Pia Houni

 

Meidät kaikki on kutsuttu suuruuteen

Olen suomalainen, siis vaatimaton, siis pikkusieluinen. Tai olin.

Muistan kuinka kävelin Töölössä bussilta ystävälleni ja luin samalla suurisieluisuudesta. Suuruuden tavoittelu olikin hyve. Hämmennyin.

Olin elänyt omaa pientä elämääni tyytyväisenä, tehden omia pieniä juttujani, ollen oma itseni ja tyytyen siihen. En halunnut ylpistellä.

Nyt joku kertoi, että oli ok tavoitella suuruutta. ”Jalo kunnianhimo”, mikä sanapari! Peilasin omia roolejani. Aviomies, työntekijä, ystävä. Kuinka monella saralla voisinkaan saavuttaa jotain suurta, jos vain haluaisin! Voisin olla niin paljon enemmän, itselleni ja muille.

Erityisesti vaimoni tuli mieleen. Voisin olla niin paljon parempi, eikä se olisi lainkaan itsekästä. Hän ansaitsi parempaa. Kävelyhetki Töölössä aloitti matkan kasvuun.

Vastoinkäymiset, varsinkin ne yhden syksyn taloudelliset, tuntuivat helpommilta, kun tiedostin että niiden läpikäynti kasvattaa.

Pyrin nyt tietoisesti rakentamaan tapoja, jotka tukevat hyvää elämää. Jotkut tavat ovat kokonaisvaltaisempia, kuten auttamistilaisuuksien näkeminen ja toimeen ryhtyminen. Jotkut ovat pienempiä, kuten muutaman sekunnin kiitollisuusharjoitus ennen nukkumaanmenoa.

Halu elää on halua elää hyvin ja nyt tiedän, kuinka saatan elää paremmin. Eikä tämä ole mitään ihmeellistä, maalaisjärkeä vain, mutta minä olen aina ollut kaupunkilainen. Jonkun piti minulle se sanoa.

”Kannattaa kasvaa. Siihen on työkaluja.”

– Jussi Ruokomäki

 

Hyveet tuovat varmuuden elämään

“Ainoa muuttumaton asia maailmassa on muutos”, totesi kreikkalainen filosofi Herakleitos ja tavoitti sanoillaan elämän perustavanlaatuisen totuuden. Muutos on välttämätöntä ja totta mutta se on myös pelottavaa.

Kaikista pelottavinta muutos on silloin, kun emme tunne tai tunnista omaa tai toisten perustetta sanoa tai toimia jotenkin, toisin sanoen kun elämäämme ohjaavat moraaliset säännöt tuntuvat vaihtelevan arvaamattomasti tunteen ja tilanteen mukaan.

Minusta oli pelottavaa olla ihminen, jonka käyttäytyminen ja visio elämästä rakentuivat muuttuvan, eivät muuttumattoman varaan. Filosofian jargonilla olin utilitaristi (joskin vastentahtoinen sellainen), eli kiinnitin elämässäni fokuksen lopputulemaan, en motivaatioon.

Se, miten toimin, riippui tilanteesta ja ihmisistä ja siitä, minkä milloinkin toivottavaksi koin. Se oli itsekästä ja epätervettä elämää.

Hyvejohtajuus-kirjan kirjoittaja Alexandre Havard tiivistää eron hyve-etiikan ja utilitarismin välillä erinomaisesti:

Johtajien hyvenäkemys ei ole utilitaristinen. He eivät kehitä hyveitään voidakseen vain menestyä paremmin työssään ja tekemisissään, vaikka tämä on itsessään hyvä asia. He jalostavat hyveitä ennen kaikkea tullakseen paremmiksi ihmisiksi. Aretē, hyve kreikaksi, viittaa olemisen erinomaisuuteen, ei tekemisen erinomaisuuteen.

Koin olevani huono ihminen, ja huomasin tekeväni huonoja valintoja huonoista syistä. Tunsin, että minun täytyy – siis täytyy – tulla paremmaksi itseni ja läheisteni vuoksi. 

Hyveet ovat minulle ennen kaikkea yleisinhimillinen, absoluuttinen ja reilu tapa järjestää elämä niin, että me kaikki olemme samalla viivalla. Jokaista meitä koskevat samat velvoitteet, säännöt ja odotukset – iästä, sukupuolesta, uskonnosta tai ihonväristä riippumatta.

– Sebastian Koskinen

 

Johtajuusoppia tehokkaimmillaan

Hyvejohtajuus voi ensikuulemalta vaikuttaa täysin abstraktilta naminami-hutulta, jolla ei ole mitään yhtymäkohtia todellisuuteen. Tämä on kuitenkin harha, sillä mikään ei konkretisoidu niin kuin hyve.

Hyvejohtajuudesta on mielestäni hyötyä nimenomaan nuorelle johtajalle. Nuoren, kokemattoman johtajan mieltähän kalvaa jatkuvasti kysymys “Mistä tiedän, onko päätökseni varmasti oikea?” Hyvejohtajuus antaa työkalut tämän kysymyksen ratkaisemiseen. Jos päätöstään on harkinnut kaikkien hyveiden kannalta, päätös on oikea.

Hyveet muodostavatkin päätöksentekoon checks and balances -järjestelmän: Viisaus ilman rohkeutta on päätöksentekokyvyttömyyttä, rohkeus ilman suurisieluisuutta jyräävää öykkäröintiä, suurisieluisuus ilman nöyryyttä pelkkää hymistelevää maailmansyleilyä. Nöyryys ilman rohkeutta on taas pelkkää nöyristelyä.

Mutta kun käytössä on koko hyvekorttien pakka, johtajan “Olisiko parempi tehdä näin vai noin?”-arpominen muuttuu tarkasti harkituiksi päätöksiksi ja toiminnaksi ilman turhaa arastelua. Ja nimenomaan päätöksiä johtajan pitää tehdä.

Näin hyvejohtajuus on abstrakteista lähtökohdistaan huolimatta nimenomaan äärimmäisen tehokkaasti konkretisoituva johtajuusoppi, joka on erittäin helppo muuttaa käytännön toiminnaksi.

– Jussi Kari

 

Ei vain yksi ismi muiden joukossa

Kaikki lähti oikeastaan siitä, kun asiakkaani ja itsekin olimme käyneet niin paljon johtajuuskursseja, että uudet ”ismit” vain lähinnä viihdyttivät. Ei uutta auringon alla: kommunikaatiosta kaikki lähtee ja siihen se päättyy, kun kyse on ihmisistä.

Huomasin sattumalta, että itse asiassa koko hyvän johtajuuden ja alaistaitojen ydin on kiteytetty Korinttilaiskirjeessä, siis siihen kaikkien tuntemaan rakkauteen. Näin päädyimme hyveisiin kutsumatta niitä hyveiksi.

Haastetta ja palkitsevuutta tulikin matkaan aivan toisella tavoin kuin ismikursseilla! Johtajaryhmällä menossa jo seitsemäs vuosi, ja tämä opiskelu jatkuu läpi elämän ja 24/7.

– Isa Merikallio