Onnentaitoja johtajalle, työyhteisölle, tiimille ja yksilölle

Onnellisuuden tavoittelu on paljon helpompaa, kun sitä lähestyy pala palalta, projektina, kirjoittaa Airi Aamuvuori:

Yhdessä toimiminen osoittaa arvostusta muita kohtaan; päämääriin tulee sitoutua, jotta ne palvelevat onnen tavoittelussa; murehtiminen vaikuttaa vain, jos sen kohdetta pitää totena; haasteet voi oppia näkemään voimavarana; epäonnistuminen on erinomainen opettaja, ja onnistumisista kannattaa pitää päiväkirjaa, jottei niitä unohda

Tutkimusten mukaan onnelliset ihmiset ovat energisiä, luovia ja tehokkaita työpaikallaan. He ovat parempia johtajia ja neuvottelijoita ja ansaitsevat enemmän rahaa. Onnellisuus tekee ihmisistä sosiaalisempia ja epäitsekkäämpiä ja lisää heidän kiintymystään itseensä ja muihin sekä parantaa kykyä ratkoa ongelmia ja ristiriitoja.

Onnellisten ihmisten stressinsietokyky on parempi, ja onnellisuus jopa vahvistaa immuunijärjestelmää parantaen terveyttä ja pidentäen elinikää.

Onnellinen työyhteisö olisi siis melkoinen voimavara työviihtyvyyden lisäämisessä ja nykyisen vaativan työelämän haittojen ehkäisyssä.

Työelämän kehittäminen on nyt tärkeämpää kuin kymmeniin vuosiin. Työurien pidentäminen, digitalisaatio, kustannuspaineet ja globalisaatio muuttavat työelämää. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) arvion mukaan digitalisaation arvellaan vievän 20-30% työpaikoista. Toisaalta digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia.

Työyhteisön sisällä kilpailu ja kateus voivat olla todellisena uhkana niin tuottavuudelle kuin työssäjaksamisellekin. Onnentaitoja siis tarvitaan.

Yhdessä toimiminen

Onnelliset ihmiset asettavat itselleen päämääriä ja ovat innostuneita toteuttamaan asioita. He nauttivat työstään ja heillä sujuuyhteistyö toisten kanssa. He ovat valmiita auttamaan muita ja käyttävät paljon aikaa työtovereidensa, perheensä ja ystäviensä kanssa.

Onnelliset ihmiset ovat sosiaalisia. He suuntaavat huomion pois itsestään.

Vaikka olisitkin introvertti temperamentiltasi, voit osoittaa arvostavasi ihmisiä. Sosiaalisuus ei tarkoita sitä, että puhuu paljon, vaan sitä, että kannustaa muita.

Menestyjäksi nousee henkilö, joka ammattitaidon ja tietojen lisäksi kykenee rakentamaan verkostoja. Sosiaalisten taitojen vuoksi saa apua, kun eteen tulee ongelmia. Ne ratkotaan yhdessä.

Johtajan kohtalona on usein yksinäisyys ja eristyneisyys: Näin ei kuitenkaan tarvitsisi olla. Viisas johtaja opiskelee itse onnentaitoja ja mahdollistaa sen myös alaisilleen.

Päämääriin sitoutuminen

Onnellisuuden lisääminen edellyttää, että muuttaa elämäänsä ja sitoutuu päämääriinsä.

Töissäkin tulisi olla onnellinen. Voit aloittaa pienistä asioista. Jo tavoitteen toteutumisen odottaminen tuo nautintoa. Ole siis onnellinen jo matkalla. Johtajan tehtävänä on johtaa, tehdä se viimeinen päätös, kantaa vastuu, mutta myös mahdollistaa alaisilleen heidän omien taipumustensa hyödyntäminen.

Yksi nauttii suunnittelusta, toinen asioiden organisoinnista, kolmas yhdessä ideoinnista, neljäs työskentelystä tiimissä, viides muiden palvelemisesta, kuudes asioiden valmiiksi saattamisesta ja niin edelleen.

Tee omat päämääräsi, kirjaa ne tavoitteiksi ja sitoudu niihin.

Innostuneisuus on onnistumisessa tärkeämpää kuin lahjakkuus. Oleellista on myös halusi ja sitkeytesi harjoitella, ettet luovuta jo ensimmäiseen vastoinkäymiseen.

Murehtimisen kääntäminen energiaksi

Jos pitää haasteita jo etukäteen vaikeina saavuttaa ja pelkää epäonnistumista, jää moni onnentunne kokematta.

Onnellisuuden kannalta haitallisia ajattelutapoja ovat murehtiminen, kauhistelu, avuttomuus, perfektionismi ja negatiiviset itseään toteuttavat ennusteet. Kuvitellaan asioita, jotka tuntuvat pelottavilta, epämiellyttäviltä tai uhkaavilta. Ne stressaavat ja vievät mielenrauhan.

Murehtija vitkuttelee, lykkää asioiden tekemistä ja kadottaa yhteyden nykyhetkeen.

Kannattaa miettiä, onko huoli todellinen vai kuviteltu. Murehtiminen vaikuttaa vain, kun sitä pitää totena.

Tehokkain tapa neutraloida huolet ja murheet on näkökulman vaihto. Kun määrittelet tilanteen uudelleen, myös siihen liittyvä tunne muuttuu. Huoliajatuksia on monenlaisia. Erota huolet, jotka eivät edistä asiaa ja huolet, jotka auttavat tekemään asioita paremmin.

”Onnellisuus on prosessi, jossa päivittäiset tulkintamme asioista määräävät tunnetilamme.”

Parhaimmillaan huoli saa aikaiseksi toimintaa. Haitalliset huoliajatukset kannattaa kirjata ja unohtaa kunnes on huolihetken aika (kerran päivässä kannattaa pitää vaikkapa puolen tunnin huolihetki, jolloin huoliin palataan ja mietitään mahdollisia ratkaisuja.

Näin ei tarvitse käyttää koko päivää murehtimiseen.

Turhat huolet voi heittää roskakoriin: Rypistät paperin ja heität roskiin, minne se kuluukin. Jos kyseessä on asioita, joihin joudut miettimään todella ratkaisuja, kirjaa ne silti ja anna alitajunnallesi tilaisuus luoda ratkaisuja. Alitajunta toimii parhaiten unen aikana ja kiireettömässä olotilassa.

Tiimissä työhön liittyviä huolia voi pallotella toinen toiselleen eli keskustella; erilaisilta ihmisiltä tulee erilaisia näkökulmia, jolloin ollaan taas ratkaisuja lähempänä. Avoimmuus on tiimityön avainasioita.

Haasteet voimavarana

Onnellisuutta lisäävät etenkin haasteet ja uudet asiat – yllätykset stimuloivat aivoja.

Kun joutuu kovaan paikkaan ja siitä selviää, syntyy vahva tyytyväisyyden ja hallinnan tunne. Suuren työn voit pilkkoa osiin. Sinun kannattaa tehdä joka päivä jotain tavoitteesi toteuttamiseksi. Näin edessä ei enää ole liian isolta tuntuva vuori. Kun alat tehdä jotain uutta ja syvennyt siihen, se tuntuukin mielenkiintoiselta ja innostavalta.

Epäonnistumisen myönteiset puolet

Suuri onnen este on se, ettei kestä epäonnistumiseen liittyviä pettymyksen tunteita. Näin jää moni asia kokeilematta ja ihminen juuttuu kiinni vanhaan.

Epäonnistumisen sietämistä voi ja kannattaa opiskella. Näin et välttele asioita, vaan kokeilet ja mahdollistat onnen sekä ilon tunteita siitä, että olet saavuttanut jotakin erityistä.

Jos olet saanut kovan tällin, voit mielessäsi kysyä: Mikä siinä oli pahinta? Miten selvisin siitä? Mitä se minusta kertoo? Mitä opin? Oliko siinä jotain positiivista? Näin voit jalostaa kokemustasi ja löytää itsestäsi uusia voimavaroja. Tämä lisää itsetuntemustasi ja itsetuntoasi.

Sama toimii tiimitasolla myös. Asiat kannattaa puida hyvässä hengessä, syyllisiä etsimättä.

Onnistumispäiväkirja

Onnellisten ihmissuhteet ovat miellyttävämpiä, työura tyydyttävämpi ja usein heillä on pidempi ja terveempi elämä. Jo positiivisten asioiden muistelu lisää onnellisuutta.

Kun olet onnistunut, voit hetkeksi pysähtyä ja nauttia menestyksestäsi.

Hyvä tapa on jokaisen viikon lopussa kirjata viikon onnistumiset. Se lisää uskallustasi yrittää uusia asioita. Onnellisuuspäiväkirjaa voit pitää itsellesi tai työssä vaikkapa tiimisi kanssa. Viimeistään nyt on kehujen paikka: Anna aitoa ja rehellistä palautetta erityisesti toisten taidoista ja tuloksista. Johtajan tulee kehua alaisiaan, mutta myös johtaja kaipaa kehuja, jotka parhaimmillaan parantavat hänen johtajan taitojaan.

(Ilmoitus yt-neuvotteluista tai irtisanomisuhasta perjantaina ei ole koskaan hyvä idea!)

Hyvässä hengessä tapahtuneen viikkokatsauksen jälkeen on hyvä mieli aloittaa viikonlopun vietto. Vuorotyössä palautepalaverien järjestäminen on järkevää pitää vaikka joka vuoron jälkeen lyhyenä ja ytimekkäänä positiivisuuteen keskittyen.

Onnellisuusprojekti

Onnellisuus on prosessi, jossa päivittäiset tulkintamme asioista määräävät tunnetilamme. Vuoden mittaisella onnellisuusprojektilla voit elämäntapasi ohella muuttaa näkymättömiä asioita, kuten asenteitasi ja näkökulmiasi.

Kannattaa miettiä, mitä omassa elämässäsi haluat, eli mikä on sinulle ominaisin juttu. Milloin silmäsi alkavat tuikkia? Näin löydät luontaisen intohimosi. Kirjaa ylös, mitä haluat muuttaa elämässäsi.

Jos et tiedä, mitä haluat, voit ainakin pohtia, mistä et ainakaan halua luopua. Näin löytyvät itselle tärkeät asiat.

”Olitpa johtajana tai työntekijänä onnellisuuden edellytyksiä parantaa hyvä itsetuntemus ja itsetunto. Oivallisia harjoituksia itsetuntemuksen lisäämiseen ja tietoiseen läsnäoloon ovat meditaatio- ja mindfullnessharjoitukset.”

Onnellisuuden lisäämiseksi on kehitetty erilaisia harjoituksia. Yksi niistä on kiitollisuusharjoitus, jossa kirjaat kerran viikossa asioita, joista olet kiitollinen. Kiitollisuus ja onnellisuus liittyvät kiinteästi toisiinsa.

Olitpa johtajana tai työntekijänä onnellisuuden edellytyksiä parantaa hyvä itsetuntemus ja itsetunto. Oivallisia harjoituksia itsetuntemuksen lisäämiseen ja tietoiseen läsnäoloon ovat meditaatio- ja mindfullnessharjoitukset. Mindfullness tarkoittaa tietoisuustaitoja.

Yksinkertainen ja helppo harjoitus on hengitysharjoitus. Kuulostaa todella yksinkertaiselta, mutta toimii. Istahdat tai asetut muuten mukavaan asentoon, suljet silmäsi ja hengität rauhallisesti sisään ja ulos. Keskityt vain hengitykseen, se on tietoisuutesi keskipiste: Anna uloshengityksen lähteä vatsasta saakka, jolloin kehosi rentoutuu luontaisesti, syke hidastuu, lihakset rentoutuvat, olo ja mieli kevenevät. Noin viiden minuutin hengitys riittää.

Tiedostaessasi vain hengityksesi, häiritsevät ajatukset pysyvät loitolla ja mieli tyhjenee, jolloin olet lähimpänä omaa itseäsi. Jos ajatuksia tulee, anna niiden tulla ja mennä. Ei ole oikeaa tai väärää tapaa.

Poikkeuksetta olo on tuon istunnon jälkeen todella kevyt ja huoleton, kirkastunut.

Kirjoittaminen on toinen tapa tutustua itseensä. Kirjoita päivittäin vaikkapa heti aamulla vartti, mitä mieleen tulee, uni tai positiivinen ajatus tulevan päiväsi suhteen. Myöhemmin voit palata niin aamukirjoituksiin kuin kiitollisuushetkiinkin ja näet, miten ajatuksesi ja tunteesi muuttuvat.

Voit ohjata niitä itse mieleiseen suuntaan, kehittää itsessäsi hyveitä, joita pidät arvokkaimpina kohdallasi.