Hyvä johtaja on hyvejohtaja — Mutta ne esimerkit?

Maailma janoaa esimerkkejä, erityisesti johtajista. Yleisesti puhutaan hyvistä johtajista, mutta hyveiden tiimoilta esimerkkejä kaivataan hyvejohtajista. Vastaus on lähempänä kuin uskoisit.

Puhuttaessa hyvejohtajuudesta nousee usein esille termi hyvejohtaja (ts. hyveellinen johtaja). Käytännönläheiset, konkretiaa vaativat ihmiset pyytävät hyvän johtajan esimerkkejä ja tällä kertaa hyveiden näkökulmasta käsin. Kuka siis on ”hyvejohtaja”?

Ennen vastausta esille nousee kaksi haastetta.

1) Kuinka hyve tunnistetaan?

Hyve on hyvä luonteenpiirre. Mutta kuinka luonnetta voidaan arvioida? Tai oikeammin: kuka voi arvioida toisen ihmisen luonnetta?

Lähtökohtaisesti voimme arvioida asiantuntevasti vain lähimpien ystäviemme hyveellisyyttä. Tällöin hyve on tunnistettavissa ajan saatossa. Sama pätee erityisesti myös ihmisiin, joita emme tunne niin hyvin — tällöin aikaa tarvitaan toki merkittävästi enemmän.

Koska hyve on moniulotteinen katsaus ihmisluonteeseen, olisi valheellista väittää, että nopea, yhdestä näkökulmasta tehty katsaus riittäisi. Vaatii aikaa, tietoa ja viisautta tunnistaa hyve ihmisessä.

Tästä päästään toiseen haasteeseen.

2) Kuka on hyveellinen?

Asioita on mukava pelkistää, mutta käytännössä yksioikoista, absoluuttista ”hyvä johtaja” / ”huono johtaja” erottelu on mahdotonta tehdä. Jokainen meistä on matkalla täydelliseen hyveeseen, sinne kuitenkaan pääsemättä.

”Kunpa olisikin niin, että pahat ihmiset tekisivät pahojaan jossakin, ja me voisimme yksinkertaisesti vain eristää ja tuhota heidät. Mutta hyvän ja pahan välinen raja kulkee jokaisen ihmisen sydämessä, ja kuka haluaisi tuhota oman sydämensä?”
— Aleksandr Solzhenitsyn

Kukaan meistä ei ole absoluuttisen hyvä johtaja. Kukaan ei ole täydellinen, oli arviointikriteeri hyvejohtaja tai jokin muu.

Yksi on hyveellisempi kuin toinen. Ja taas muussa asiassa se on toisinpäin.

”Paha ei ole kenkään ihminen,
vaan toinen on heikompi toista.
On hyvää rinnassa jokaisen,
vaikk’ aina ei esille loista.
Kas, hymy jo puoli on hyvettä
ja itkeä ei voi ilkeä:
miss’ ihmiset tuntevat tuntehin,
liki liikkuvi Jumalakin.”

— Eino Leino

Niin, eikö tässä tosiaan tule niitä esimerkkejä hyvejohtajista? Vastakysymys: tarvitsetko esimerkkejä ihmisistä, joita et tunne?

Todennäköisesti sinulla on lähipiirissäsi ihmisiä, jotka ovat hyveellisiä, joko yhdessä tai useammassa hyveessä, keskellä ongelmiaan ja arjen haasteitaan. Ainakin allekirjoittaneen mielestä tämä, jos jokin, on kannustavaa ja inspiroivaa, käytännön hyveeseen ohjaavaa.

Ihmisissä on erilaisia ominaisuuksia, jotka innoittavat muita kasvuun. Hyvää on löydettävissä jokaisesta.