Kuka tarvitsee filosofiaa?

Hyvejohtajuus pyrkii esittämään eri tyyppisiä asioita uudessa (tai ehkä oikeammin ikivanhassa) valossa, eli filosofian perusteista käsin. Mutta kenelle tämä filosofinen lähestyminen on tarkoitettu? Kuka voisi hyötyä filosofiasta?

Ayn Rand* lähestyy aihetta askel kerrallaan:

  • Jotta voit elää, sinun pitää toimia.
  • Jotta voit toimia, sinun pitää tehdä valintoja.
  • Jotta voit tehdä valintoja, sinulla pitää olla arvopohja.
  • Jotta voit määrittää arvopohjan, sinun täytyy tuntea itsesi ja ympäristösi.
  • Näin ollen, sinun täytyy tuntea oma luontosi sekä ympäristösi eli universumin luonto.
  • Näin ollen, sinä tarvitset metafysiikkaa, epistemologiaa, ja etiikkaa.
  • Tarvitset siis filosofiaa.

Filosofiaa tarvitsevat siis kaikki.

Rand väittää, että elämääsi ohjaava filosofia muodostuu toisella kahdesta tavasta:

  • oman pohdintasi avulla, tai
  • sattuman kautta.

Oletko samaa mieltä? Jos et, niin miksi et? Jos taas olet samaa mieltä, kumman tien valitset?

(* Vaikka tässä esitänkin Randin ajatuksenjuoksua, en silti syleile täysin hänen eettistä kantaansa. Randin kehittelemä individualistinen filosofia, objektivismi, hylkää mm. altruismin, jonka itse näen erittäin tärkeäksi ihmisen sisäisen kasvun kannalta.)