Rohkeus on viisas ja oikeudenmukainen valinta pelon keskellä.

Rohkeus on…

Rohkeus on viisas ja oikeudenmukainen valinta pelon keskellä.

Rohkeus ei ole pelottomuutta. … Pelottomuus nousee usein kyvyttömyydestä nähdä tilanteen – mahdollisesti hyvinkin vaarallisen tilanteen – todellisuus. … Pelon tukahduttaminen on rohkeuden tukahduttamista.— Alexandre Havard

Vaikeudet ja ponnistelut eivät luo hyvettä, sen tekee yksin hyvyys. [Rohkeus] todistaakin jostakin sitä edeltäneestä… Viisaus ja oikeudenmukaisuus kulkevat sen edellä… Vain hän, joka on viisas ja oikeudenmukainen, voi olla myös rohkea.— Josef Pieper