Kirja-arvio: Palveleva johtajuus

E. Olavi Salmisen ja Teuvo Toivasen Palveleva johtajuus. Miten johdan itseäni ja muita (Aikamedia 2011) on kirjoitettu etupäässä seurakuntakäyttöön, mutta sisältää kaikille hyödyllistä tietoa johtamisesta. Esimies on alaisia varten – eivätkä alaiset esimiehiä varten.

Johtamiseen liittyviä kirjoja on viime vuosina ilmestynyt paljon. Sekä johtajat että johdettavat myöntävät, että kysymys on vaativasta asiasta, jossa tehdään paljon virheitä. Toistuvat johtamisen virheet ovat usein kohtalokkaita, koska niiden seuraukset näkyvät pahimmillaan uupumuksena, poissaoloina, vaihtuvuutena ja työn tulosten heikkenemisenä.

Seurakunnat eivät ole paratiisimaisia saarekkeita kylmän ja kovan maailman keskellä, vaan johtamisen ongelmat koskettavat myös niitä. Continue reading

Kuinka johtajan ja työntekijöiden suhteeseen tulisi suhtautua?

Johtaminen on suhdetoimintaa. Yksi näkökulma lisää liittyen alkuviikon artikkeliin miksi johtajat ovat niin ongelmallisia tapauksia.

Is that a relationship? Hardly. It looks more like prostitution. You pay. I give as little in return as I can get away with . . . and fake some pleasure to make you feel special.

Reviewing Boss:Subordinate Relationships [Slow Leadership]