Mitä eroa on hyveellä?

Uskon, että usein ajattelemme hyveiden olevan vain hyvien yksilöiden juttuja. Hyveelliset ihmiset ovat joko ”uskonnollisia” tai ”ideologisesti aktiivisia” ja näillä erikoisihmisillä on aina pyrkimys hyvään, mutta valitettavasti hyvillä ihmisillä ei ole hyveiden monopolia.

Minusta hyve on aina yhteisöllinen käsite. Erilaiset yhteisöt määrittelevät omat hyveensä omien arvojensa pohjalta ja kukin yksilö etsii yhteisön, jonka hyveet parhaiten sopivat hänen kokemuksiinsa.

Seuraava ajatuskulku kokemuksien vaikutuksesta on ollut monta kertaa mielessäni mm. koulusurmien yhteydessä, kun nuori mies päätyi syvien pettymyksien jälkeen kauhun apostoliksi. Continue reading