Kauppisen manageri ja liideri

Liideri ilman manageriaalista osaamista on kuin yhdellä pultilla laivan kanteen kiinnitetty tykki. […] Managerin siis on kasvettava myös liideriksi.

Tero J. Kauppinen käsittelee ”blogissaan” managerointia ja liidausta — ja kuinka nämä kaksi käsitettä lähestyvät kansainvälisillä foorumeilla toisiaan, lopulta päätyäkseen termiin, joka jo suomeksi on olemassa: johtaminen.

Johtamisen pää ja häntä [Leader’s Blog]

(Photo credit: dbking)