Kriisinhallinnan oppitunti Fukushimasta

Fukushima on oppikirjaesimerkki siitä, miten kriisiä ei tule hallita. Esille nousevat taktisten toimintavalmiuksien lisäksi myös taustalla vaikuttavat puutteet etiikan hallinnassa.

”This points to a bigger problem in crisis management, worldwide and not just in Japan: lack of training in ethical decision-making in emergencies. Crisis-preparedness training normally focuses on technical details of how to fix problems and how to communicate with the media.

But executives are poorly prepared for making ethical decisions under pressure. When lives are at stake – particularly as they are in a potential nuclear meltdown – you can’t stage an escalated response. You must have an ethical response. You should be throwing everything you have at the situation from the beginning.”

MercatorNet: People have to come before profits, even in a crisis.

Kuva: digitalglobe.com

Hyveiden hauraus, osa 2

Kaksiosainen kirjoitussarja hyveiden haurauden ongelmasta, osa 2. Auttavatko hyveet navigoinnissa? Pysyviä ja vahingoittumattomia hyveet eivät ole, mutta niillä on ratkaiseva rooli kriisinhallinnassa.

Ensimäisessä kirjoitusosassa tarkasteltiin hyveitä yleisluontoisesti. Selvitettiin motivaation osuutta ja periaatteiden ja voimavarojen tärkeyttä. Tietoisuus hyveiden toiminnasta auttaa ennakoimaan tilanteita ja kehittämään hyveitä. Tiedetään, että esimerkiksi kärsivällisyys saa kolauksen, jos ei saa nukutuksi hyvin, ja että mieli ei ole niin kirkas, jos jättää aamulenkin väliin. Kun hyveistä tehdään rutiinia, ne asuttavat ihmistä ja toimitaan hyveellisesti jo tottumuksesta.

Pysyviä ja vahingoittumattomia hyveet eivät kuitenkaan ole.

Continue reading