Miehekkäitä asioita

Ovatko sukupuoliroolit pelkkää pahuutta?

Nykyisin kuulee usein esitettävän, että sukupuoliroolit aiheuttavat pahoja asioita. Miehet tekevät itsemurhia, koska miehiseen rooliodotukseen ei kuulu tunteiden näyttäminen. Naiselliseen rooliodotukseen ei kuulu kunnianhimo, mikä johtaa alisuoriutumiseen. Ja niin edespäin. Sukupuolirooleissa ei ole mitään hyvää. Vai onko asia näin?

Perinteisesti miehen hyveiden on katsottu suuntautuvan ulkomaailmaan; naisen hyveet ovat kohdistuneet kotiin ja omaan lähiyhteisöön. Hyvän miehen on tullut olla rohkea, suoraselkäinen ja valmis puolustamaan itseään ja lähimmäisiään. Vastaavasti hyvän naisen on tullut olla empaattinen, hoivaava ja valmis lohduttamaan ja auttamaan muita.

Ongelma syntyy, jos ajatellaan, että on ”vähemmän mies” jos ei ole rohkea, tai ”vähemmän nainen” jos ei koe vahvaa hoivaviettiä. Sukupuolirooleja arvostellaankin usein nimenomaan tästä lähtökohdasta.

Continue reading

Johtajalla ei saa olla kynsilakkaa?

Mikä tekee johtajan? Ei, ei asiantuntemus tai kyky toimia ihmisten kanssa. Ei edes johtajuus eli luonne.

Vaikka johtaminen olisi menestyksekästä päivästä toiseen, niin oikea, kaikkien hyväksymä johtaja on ihminen, joka uppoaa valmiiseen, aikaa sitten valmistettuun miehiseen muottiin, väittää HS:n kolumnisti Johanna Korhonen.

”[…] Suomessa johtajiksi ei valita johtamistyöhön parhaiten soveltuvia henkilöitä. Parhaiden yksilöiden sijaan johtajiksi valitaan kalvakoita miehiä, joilla on uskottava puku. Kun sukupuoli ja habitus ovat keskeiset valintakriteerit, on luonnollista, että johtajaporukoihin mahtuu aika paljon kakkoslaatua.”

Oli itse artikkelista ja siinä esitetyistä mielipiteistä ja yleistyksistä mitä mieltä tahansa, se saa pohtimaan omaa käsitystään johtajuudesta sekä sukupuolirooleista. Nimimerkin Kosmopoliitti kommentti kyseisen kolumnin keskusteluosiosta:

”Miehet ja naiset ovat erilaisia, mutta ehdottoman tasa-arvoisia.”

Kuka pelkää kynsilakkaa? [HS.fi]