Hyveiden hauraus, osa 2

Kaksiosainen kirjoitussarja hyveiden haurauden ongelmasta, osa 2. Auttavatko hyveet navigoinnissa? Pysyviä ja vahingoittumattomia hyveet eivät ole, mutta niillä on ratkaiseva rooli kriisinhallinnassa.

Ensimäisessä kirjoitusosassa tarkasteltiin hyveitä yleisluontoisesti. Selvitettiin motivaation osuutta ja periaatteiden ja voimavarojen tärkeyttä. Tietoisuus hyveiden toiminnasta auttaa ennakoimaan tilanteita ja kehittämään hyveitä. Tiedetään, että esimerkiksi kärsivällisyys saa kolauksen, jos ei saa nukutuksi hyvin, ja että mieli ei ole niin kirkas, jos jättää aamulenkin väliin. Kun hyveistä tehdään rutiinia, ne asuttavat ihmistä ja toimitaan hyveellisesti jo tottumuksesta.

Pysyviä ja vahingoittumattomia hyveet eivät kuitenkaan ole.

Continue reading

Hyveiden hauraus, osa 1

Joulun aikaan ympäristö huokuu hyveellisyyttä. Ennen pitkää ”hyveellisyytemme” joutuu kuitenkin koetukselle. Kaksiosainen kirjoitussarja pohtii hyveiden haurauden ongelmaa.

Vanhoihin sanontoihin sisältyy usein koottua, punnittua viisautta. Tilanne tekee varkaan. Tekeekö tilanne hyvejohtajan?

Hyveitä pohtiessa ja ihmisen perusluonnetta ajatellessa voidaan tehdä keinotekoinen erottelu. Ajatellaan niin, että joko a) hyveellinen ihminen toimii luonnostaan aina hyveellisesti, tai että b) kuka tahansa voi toimia hyveellisesti tai paheellisesti, sillä kaikki riippuu tilanteista. Continue reading