« Hyveet

Nöyryys — Nöyryyden hyve

Nöyryys (humilitas) on totuudelle avoin mieli, totuudessa elämisen tottumus. Totuus: ei enempää eikä vähempää. Nöyryys koskee ennen kaikkea sen totuuden hyväksymistä, että ihminen on luotu olento.

Lue lisää nöyryydestä:

  • Tommy Hellsten olohuoneessa
  • Hyvejohtajuuskoulutukset
  • Osta Hyvejohtajuus-kirja hintaan 19,90€