« Hyveet

Viisaus — Harkitsevaisuus

Viisaus (prudentia) saa johtajat näkemään tilanteet kontekstissaan ja tekemään päätöksiä tämän ymmärryksen perusteella.

Lue kirjoituksia käytännöllisen viisauden hyveestä:

  • Hyvejohtajuuskoulutukset
  • Osta Hyvejohtajuus-kirja hintaan 19,90€