Antti Mustakallio

Antti MustakallioAntti Mustakallio on puhetaidon kouluttaja ja Retoriikan kesäkoulun rehtori. Antti on koulutukseltaan teologi ja hän on toiminut vuosia tutkijana Helsingin yliopiston eksegetiikan osastolla sekä tämän jälkeen Helsingin piispan teologisena sihteerinä. Antti on kiinnostunut kaikesta vaikuttamiseen liittyvästä, aina klassisesta retoriikasta nykyaikaiseen sosiaalipsykologiaan. Hyveiden ja vaikuttamistaitojen yhdistäminen on haaste, johon hän haluaa kirjoituksissaan paneutua. Hän kirjoittaa puhetaidosta ja retoriikasta myös blogissaan Sanahaltuun.fi.