Saako asenteesta antaa palautetta?

Olemme kuulleet, ettei persoonallisuudesta pidä antaa palautetta. Sitähän me emme pysty valitsemaan. Mutta tulisiko ja kannattaisiko antaa palautetta asenteesta?

Yksi tuttuni kertoi tarinan pojastaan. Hänen poikansa oli laiska ja kävi lukiota hälläväliä-asenteella läpäisten sen juuri ja juuri. Seuraavaksi edessä oli armeija. Sama ”ei voisi vähempää kiinnostaa” -asenne jatkui.

Eräänä iltana hän kuitenkin mietti tuvassaan, että valittava ja märisevä asenne syö liikaa energiaa. Hän muisti isänsä sanat: ”Korjaa asenteesi ja voit paremmin. Ihminen pärjää aina, kunhan yrittää loppuun asti parhaansa.”

Poika päätti kerrankin seurata isänsä neuvoa ja muuttaa ajatteluaan. Kokeilu johti siihen, että hän päätyi lopulta reserviupseerikouluun. Sieltä hän sai uutta virtaa ja itseluottamusta elämäänsä.

Armeijan päättyessä lopputuloksena oli uudenlainen asenne ja ote elämään. Tänä päivänä samainen kaveri toimii Saksassa johtajana merkittävässä globaalissa firmassa ja on valmistunut kauppatieteiden tohtoriksi.

Asenne ratkaisee menestyksen

Psykologian tohtori Carol Dweckin mukaan muuttumattomuuden asenteen omaavat ihmiset haluavat jatkuvasti olla virheettömiä ja näyttää ulospäin hyviltä ja menestyviltä. Heille suoritukset ovat älykkyyden ja lahjakkuuden osoittamista. He saattavat olla alisuoriutujia, koska he pelkäävät epäonnistumista. Heillä on taipumusta perfektionismiin, ja sitä kautta uupumiseen ja masentumiseen. Heille tyypillinen ajattelumalli on, että jos on epäonnistumisen mahdollisuus ja maineeni kärsii, ei kannata lähteä edes yrittämään.

Muuttumattomuuden asenteen omaavat ihmiset ottavat usein rakentavan palautteen itseensä. Heidät saattaa tunnistaa sisäisestä puheesta, joka lyttää heidän toimintansa jo ennen aloittamista ”ei minusta ole tähän” tai ”en tule onnistumaan tässä”.

Miksi toisilla on asennetta enemmän?

Ihminen, joka omaa kasvun asenteen, haluaa jatkuvasti oppia uutta. Hän uskoo siihen, että älykkyys ja osaaminen ovat jatkuvasti kehitettävissä ahkeruuden kautta. Tähän ajattelumalliin sallitaan myös virheiden tekeminen, koska ne ovat loistavia tapoja kehittää itseään ja omaa osaamistaan.

Nämä ihmiset ovat sisukkaita, eivätkä haavoitu pienistä virheiskuista tai epäonnistumista. Heidän ajattelumallinsa tunnistaa seuraavasta ajatteluesimerkistä: ”Vaikka en onnistukaan projektissa, tulen kyllä oppimaan paljon uusia asioita, ja seuraavalla kerralla suoriudun paremmin vastaavassa jutussa.”

Kasvun asenne mahdollistaa rohkeuden hypätä epämukavuusalueelle huolimatta siitä, vaikka ei ole sataprosenttista varmuutta onnistumisesta.

Anna palautetta oma-aloitteisuudesta

Asenne on siis ajattelumalli ja tapa suhtautua asioihin. Se ei ole pysyvää kuten persoonallisuus- tai luonteenpiirteet. Tutkimuksen mukaan se on mitattavissa ja kehitettävissä. Pystymme siis täysin vaikuttamaan omaan asenteeseemme.

Palautekirjallisuudessa usein todetaan, että persoonallisuudesta ei saa antaa palautetta. Sitä emme pysty valitsemaan. Se on pääasiassa tullut geeneistämme. Pysyn edelleen tuossa lainalaisuudessa, mutta kannustan antamaan palautetta asenteesta.

Omissa valmennuksissani kannustan antamaan myönteistä ja rakentavaa palautetta pääosin yrittämisen asenteesta: vastuunottamisesta, periksi antamattomuudesta ja oma-aloitteisuudesta. Se kehittää kasvun asennetta. Liiallinen kritiikki ja toisen persoonallisuuteen liittyvät huomautukset taasen kehittävät muuttumattomuuden asennetta.

Kasvun asenne johtaa menestyskulttuuriin

Saako siis asenteesta antaa palautetta? Kyllä saa, ainakin jos kysyy Carol Dweckiltä. Anna edelleen enemmän myönteistä palautetta rakentavan ohessa.

Muista kuitenkin, että kun olet ärtynyt, kritisoit usein vahvoilla äänenpainoilla vain helpottaaksesi omaa olosi. Se palvelee vain itseäsi. Ei toista. Muista oikeat sävyt omassa vuorovaikutuksessasi.

Valmentaessani organisaatioita ja tiimejä törmään usein esimiesten perfektionismin kautta syntyneeseen kulttuuriin. Johtajien täydellisyyden tavoittelu voi johtaa ”varmistelu- ja himmailukulttuurin” kehittymiseen.

Esimiestyössä ja kollegoina meillä on mahdollisuus vaikuttaa toistemme asenteen kehittymiseen. Pitää luoda ympäristöjä, jossa virheet ovat sallittuja. Siten tuemme ihmisten kasvun asennetta.

Lue lisää aiheesta Psykologinen pääoma -blogista.

5 thoughts on “Saako asenteesta antaa palautetta?

  1. Paluuviite: Johtajuus.com

Comments are closed.