Tappavaa vai ravitsevaa työtoveruutta

Verenpaineeni nousee. Sydän tuntuu seisahtuvan ja kylmenevän. Kuulen kuin kaukaa sukelluspuvun sisältä työtoveriini sanat. Hei, oletko kuullut, mitä kaikkia juoruja eräs henkilö kertoo sinusta. En ollut. En todellakaan ollut kuullut. Olin vain aistinut outoa tunneilmastoa.

Verenpaineen nousu voi olla kohtalokasta. Huono työilmapiiri nostaa verenpainetta jopa sairautta aiheuttaviin määriin. Suomalaisenglantilaisessa tutkimuksessa huomattiin sairaanhoitajien verenpaineen nousevan yli riskirajojen, mikäli he työskentelivät epämieluisan työnjohdon alaisuudessa. Samojen hoitajien verenpaine oli alhainen niin vapaapäivinä kuin myönteisesti koettujen esimiesten alaisuudessa. Paine oli jopa yhtä alhainen. Pitkittyessään tuo paineennousu altistaa sydän- ja verisuonitaudeille. Kiusaavat työtoverit nostavat verenpainetta todennäköisesti yhtä vaarallisesti kuin huonot esimiehetkin.

Kiusaamisen lopettaminen

Palataan työtoverini kertomukseen ja tilanteeseen kymmenen vuotta sitten. Kuulin, että yksi yhteisössämme levittää valheellisia tarinoita minusta. Koska olin vähän paikalla asiakastyön takia, en ollut törmännyt niihin muuten kuin tunnevaikutuksen kautta. Onneksi yksi työtovereistani oli vastuullinen, nosti asian esille ja kertoi tilanteen. Sain nopeasti tarkistettua juorujen levinneisyyden. Tuli toiminnan aika.

Juorut loppuivat lyhyeen. Kirjoitin avoimen kirjeentyötovereilleni juoruista. Myös esimiehelle mennyt kirje oli hyvin tiukkasävyinen. Se tehosi. Juorut loppuivat kuin seinään. Myös tunnelma muuttui vähitellen entiselleen. Jäin kuitenkin ihmettelemään, miksi vain yhdellä silloisista työtovereistani oli rohkeutta tarttua asiaan ja paljastaa minut tuo kähmintä. Toisaalta olin tyytyväinen, että päivänvalo ja rajojen asettaminen taas kerran voittivat ilkeämielisyyden.

Ihmisten hyvinvoinnille on keskeistä työyhteisön terveys. Epäoikeudenmukainen johtaminen kaksinkertaistaa pahimmillaan sairaspoissaolot Mika Kivimäen tutkimuksen mukaan. Yksi oikeudenmukaisen johtamisen periaatteista on avoimuus ja läpinäkyvyys. Sama pätee myös työtovereiden väliseen toimintaan ja tunnelmaan.

Tuhoavan työyhteisön luominen

Tuhoavan ilmapiirin voi luoda valitettavan helposti seuraavalla reseptillä:

1. Stasi-palautteen levittäminen arvostavan suhtautumisen sijaan

–      Annetaan nimetöntä, epämääräistä, yleistä palautetta vailla konkretisointeja. Levitetään tätä ihmisten tietämättä selän takan. Asioita ei puhuta suoraan asianomaisten kanssa.

–      Ei suostuta kertomaan konkreettisia tapahtumia ja esimerkkejä, jotta toinen voisi muuttaa käyttäytymistään. Samalla vaaditaan toista muuttamaan käyttäytymistään, vaikka toinen ei tiedä mitä pitäisi muuttaa. Tämä on varma hulluksi tekemisen kaava.

–      Uskotaan projektioita, nähdään paha toisessa. Jätetään miettimättä asioiden kääntöpuoli ja toisen näkökulma. Voidaan syyttää toista esimerkiksi vaikeaselkoisuudesta, vaikka pitäisi miettiä omaa vaikeutta ymmärtää monimutkaisia asioita.

–      Puhutaan poissaolevista, ei keskustella suoraan kasvokkain konkreettisista asioista

–      Kaikki tämä synnyttää vainoharhaisuutta ja suuntaa energian pois työnteosta

–      Jääkiekossa tämä tarkoittaisi kiekon pelaamisen unohtamista. Samalla keskityttäisiin vain toisten kampittamiseen ja haukkumiseen antamatta toisille puolustautumismahdollisuutta. Edellytetään myös toisten pelaavan uudella pelityylillä, mutta toisille ei kerrota, mikä tämä pelitapa olisi. Seuraavaksi ihmisiä tiputetaan pois joukkueesta, kun eivät noudata tätä pelitapaa, mitä kukaan ei ole kertonut heille. Pahimmillaan järjestetään joukkuekavereita jäähyville, jotta he eivät vaan onnistuisi.

2. Dramatisoidaan mielikuvia, vellotaan niissä eikä puhuta työn kehittämisestä

–      Käsiteltävän tehtävän sijaan puhutaan mielikuvista eikä tehtävästä

–      Keskustelu on vellovaa, epämääräistä

–      Jääkiekossa tämä olisi mestaruudesta puhumista ennen sarjan alkua. Samalla osa leimataan heti luusereiksi, kun eivät usko voittoon ilman kunnon treeniohjelmaa. Jokaisen merkitystä korostetaan ja tsemppaamisesta intoillaan, mutta mitään konkreettista harjoittelua ei tehdä.

3. Vältetään omaa vastuuta ja ahdistusta syyllistämällä toisia

–      Etsitään syntipukkeja ja selitetään epäonnistumisia toisten persoonalla pohtimatta toimintaan ja työntekoon liittyviä kysymyksiä;

–      Ei nähdä omaa osuutta eikä mietitä vaihtoehtoisia tulkintoja

–      Jääkiekossa tämä olisi muiden syyllistäminen huonoista syötöistä tai huonosta syöttöjen vastaanottamisesta ilman että omalla pelitoiminnalla olisi mitään roolia syöttöjen sujumisessa. Samalla oma itse nähdään tuomareiden uhrina sen sijaan että miettisi oman taklaustyylin sopivuutta.

4. Oman toiminnan, tunteiden ja ajatusten reflektoimattomuus

–      Uskotaan omat mielikuvat tosiksi, vältetään reflektioita. Pidetään omaa toimintaa automaattisesti hyveellisenä ja oikeana eikä uskalleta katsoa myös omien myönteisten aikomusten haittapuolia.

–      yleistetään yksittäinen tapahtuma koskemaan toisen koko käyttäytymistä ja persoonaan

–      Toimitaan epä-älyllisesti ja impulsiivisesti, ei pysähdytä oikeasti pohtimaan asioiden monimutkaista luonnetta ja keskinäistä vaikuttavuutta.

–      Jääkiekossa syytettäisiin alivoimalla pelanneita eikä pohdittaisi omaa kuumakallekäyttäytymistä, jonka seurauksena alivoimatilanteeseen jouduttiin. Vika löytyy aina toisesta.

Tuhoava ilmapiiri sairastuttaa myös sen levittäjät, joten se on kaikille epämieluisaa. Johtamisen epämääräisyys ja epäselvyys pahentavat tilannetta. Monimutkaiset ilmiöt lisääntyvät koko ajan, jolloin vaara romahtaa kiusaamisen ansaan kasvaa koko ajan, mikäli ei luoda pohtivaa vuorovaikutusta.

Häivähdyksiä keinoista rakentaa ravitsevaa yhteisöä

Ravitseva työyhteisö on mahdollista rakentaa. Onneksi olen itsekin suurimman osan työurastani ollut sellaisissa. Työyhteisöt kehittyvät paremmiksi, kun ristiriidat kohdataan vaikka ulkopuolisen avustamana. Samalla on keskeistä oppia näkemään ihmisten erilaisuus täydentävänä, ei uhkaavana asiana.

Ristiriidat pahenevat sivustaseuraajien toimettomuuden takia. Yksinkin rohkea, joka uskaltaa todeta, ettei keisarilla ole vaatteita, voi palauttaa työyhteisön raiteilleen. On mahdotonta antaa yleispätevää reseptiä hyvään työyhteisöön, mutta seuraavat toimet voisivat auttaa:

1.     Oma rohkeus ja autenttinen puhe

Kaikki on viime kädessä kiinni omasta rohkeudesta. Jokainen meistä vaikuttaa aina koko yhteisön toimintaan. Mitä enemmän uskallan ilmaista rakentavasti keisarien vaatteiden tason, sitä helpompi muiden on kohdata todelliset ongelmat. Suora puhe on viime kädessä ainoa lääke toiminnan kehittämisessä vaikka sitten ulkopuolisten avittamana. Suora puhe on kuin uskallusta ampua kohti maalia, vaikka vaikeusasteita olisi paljon. Suora puhe on tilanteen eri puolien vilpitöntä kuvaamista ilman oman edun ajamista.

2.     Huomion siirtäminen kiekkoon

Tuhoisat työyhteisöt ovat kuin jääkiekkojoukkue, joka on unohtanut kiekon olemassaolon. Keskustelun siirtäminen kiekon löytämiseen ja sen pelaamiseen auttaa paljon enemmän kuin teennäiset juoksentelut metsissä halaamassa puita. Yhteistyön kehittäminen on yhteistä työn kehittämistä.

3.     Syöttöpelin kehittäminen

Ravitsevissa yhteisöissä syötellään toisille ja valppaasti autetaan toisia onnistumaan. Keskinäisten syöttöjen ja yhdessä pelaamisen tapojen kehittäminen vie koko yhteisöä eteenpäin puheita enemmän. Samalla on hyvä oppia tunnistamaan toisten erilaisuutta ja täydentävyyttä.

4.     Vivahteiden lisääminen pelistrategioihin

Ravitsevassa yhteisössä tajutaan vivahteita ja monimuotoisuutta. Asioita tarkastellaan eri toimijoiden ja asioiden näkökulmista, eri positioista. Samalla kyetään pohtimaan järjestelmällisesti vaikuttavia tekijöitä ja

Tärkein kysymys itselle

Keskeistä on oma asenne ja rohkeus. Itseään voi ohjata yksinkertaisella kysymyksellä: Mistä inhimillisyyttä edistävästä toiminnastani olisin aidosti ylpeä jälkeenpäin?

5 thoughts on “Tappavaa vai ravitsevaa työtoveruutta

Comments are closed.