Yksinäisyys on elinkautinen vankeus

Yksinäisyyden ongelman nyky-yhteiskunnassa voi hyvin samaistaa sotiemme jälkeiseen köyhyyden ongelmaan. Murhasta saa vankeutta kahdeksan vuotta, mutta syrjäytyneet, äärimmäisen yksinäiset ihmiset kokevat elinkautisen vankeuden.

Yksin oleminen ja yksinäisyys

Jokin aika sitten juttelin hyvän ystäväni kanssa. Kerroin hänelle, että tunnen olevani jossain määrin erakoitumassa eläkevuosieni myötä. Vastaukseksi sain viitisen vuotta eläkkeellä olleelta ystävältäni toteamuksen: ”Minä olen jo erakoitunut”. Tuntien vastaajan ajatus- ja arvomaailmaa tajusin, että yksin olemisen ei tarvitse merkitä yksinäisyyttä. Tätä todistaa ystäväni yli kymmenen eläkevuosina kirjoittamaa mielenkiintoista kirjaa.

Vapaaehtoinen yksinolo tukee tervettä itsetutkistelua ja itsenäisyyttä. Negatiivinen yksinolo ahdistaa.

Ketkä ovat yksinäisiä Suomessa?

Tiedetään, että lesket ovat Suomessa yksinäisin ihmisryhmä ja avioissa olevat vähiten yksinäinen ihmisryhmä. Naimattomien ja eronneiden kohdalla yksinäisyyttä on lähes saman verran. Toisaalta kaikenikäiset voivat kokea yksinäisyyttä.

On sellaistakin tutkimusaineistoa, joka osoittaa eniten yksinäisyyttä kokeviksi 16-24 vuotiaat nuoret. Jos lapselta ja nuorelta puuttuu häntä kannustavat vanhemmat, koulukaverit ja opettajat, joihon lapsi ja nuori voi samastua, ei hänelle muodostu varmuutta siitä, kuka hän on. Pahimmillaan tälläinen nuori vieraantuu jopa omasta itsestään, jolloin seurauksena on vakava psyykkinen häiriötila. Samastumisen kautta lapsi ja nuori tuntee itsensä vahvaksi ja saavuttaa vähitellen häneen kohdistuvan myönteisyyden kautta oman minän pysyvyyttä kuvaavan tunteen, identiteettinsä.

Ikääntyneiden suomalaisten keskuudessa on paljon yksinäisyttä, sillä yksi kolmasosa heistä ilmoittaa kokevansa yksinäisyyttä. Vanhuudessa syvä yksinäisyyden kokemus liittyy ensisijaisesti leskeytymiseen tai jonkin muun tärkeän ihmissuhteen katkeamiseen. Iän myötä yksinäisyys lisääntyy myös terveyteen liittyvien rajoitteiden vuoksi.

Terveystieteen tohtori Hanna Uotila tutki väitöskirjassaan Vanhuus ja yksinäisyys, (Tampereen Yliopisto, terveystieteen yksikkö, 2011) iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä heidän henkilökohtaisesta näkökulmastaan käsin (haastatteluja ja vanhusten kirjoituksia omasta yksinäisyyden kokemuksesta). Iäkkäiden ihmisten keskeisinä tulkintoina omista kielteisistä yksinäisyyden kokemuksista tuli esiin erityisesti seuraavia asioita:

1. Tapahtumaköyhyys ja ulkopuolisuuden kokemus

Tätä voi selittää esimerkiksi heikko kuulo.

2. Kokemus turhuudesta, tarpeettomuudesta ja arvottomuudesta lähiyhteisössä

Lapset sinänsä eivät poista iäkkään vanhemman yksinäisyyttä. Sensijaan lasten tapaamiset lievittävät merkittävästi iäkkään isän ja äidin turhuuden ja arvottomuuden kokemusta. Samoin tapahtuu hyvän ystävän tapaamisissa.

Tässä ote erään iäkkään ihmisen tekstistä: ”Mitä sinä ajattelisit, jos kellään ei enää olisi aikaa tulla käymään luonasi? Entä siitä, että lapsillasi on aikaa lomailla Espanjassa kaksi viikkoa ja viikko Ylläksellä, mutta sinun luonasi käydään pikimmiltään äitienpäivänä ja saat taas lahjaksi pussilakanat ja pöytäliinan lipastonlaatikkoon toisten lisäksi?”

3. Kokemukset ahdistuneisuudesta, masennuksesta ja turvattomuuden tunteesta

Yksinäisyys lisää ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta. Toisaalta masennus lisää yksinäisyyttä.

4. Aikaisempien ihmissuhteiden ja saavuttamattomien haaveiden kaipaus

Vaimoni toimi vuosia Pohjoismaiden suurimman vanhainkodin, Tampereen Koukkuniemen, sosiaalityöntekijänä ja viriketoiminnan koordinaattorina. Moni vanhus valitti hänelle ”elämätöntä elämäänsä”.

Yksin oleminen ja yksin asuminen ikääntyneenä liitetään usein yksinäisyyden tunteisiin siitä huolimatta, että rinnalla kulkee ajatus omasta kodista tavoiteltavana vanhuuden asuinpaikkana.

Erilaisia yksinäisyyksiä

1. Eristäytyneisyys 

Tätä kokee ihminen, joka ei pääse tapaamaan muita ihmisiä, vaikka haluaisi. Näin käy vanhukselle, jonka luona ei käy kukaan.

2. Piiloyksinäisyys

Vaikka ihmisen ympärillä olisi isokin joukko ihmisiä, hänestä voi tuntua, ettei tule nähdyksi omana itsenään. Näin käy esimerkiksi pastorille tai politiikolle, joka omaksuu väärän rooli-idean eli käyttäytyy aina ja kaikkialla pastorina tai politikkona.

3. Torjuttu yksinäisyys

Tähän löytyy helposti monia syitä: ihonväri, poikkeavat mielipiteet, ahtaat ideologiset ja hengelliset piirit.

Millaisen muistokirjoituksen haluat itsestäsi?

Ymmärrän, että nuori aikuinen elää jatkuvaa tulevaisuutta. Nuorta ei askarruta elämän rajallisuus, vaan tulevaisuus. Nuoren aikakäsitettä hallitseekin loputon tulevaisuus. Keski-iässä ihmisen aikakäsite alkaa muuttua, kun elämä näyttää eri tavoin rajallisuutensa. Mitä tässä on jäljellä. Ei enää, jos kuolen, vaan kun kuolen.

Myönnän, että 67-vuotiaana eläkeläisenä luen Aamulehden muistokirjoituksia.Ne noudattavan lähes samaa rakennetta. Alussa, missä vainaja oli syntynyt ja pari sanaa lapsuudesta sekä lapsuuden kodista. Kuvailua opinnoista ja oppiarvoista, nousujohteisesta työelämän urakehityksestä, luettelo monista merkittävistä luottamustehtävistä ja harrastuksista. Viimeinen lause: ”Suremaan jäivät vaimo ja kaksi lasta.”

Miksi he jäivät suremaan? Kysymykseen löydän kahdenlaisia vastauksia. Siksikö, että hän oli heille niin rakas, läsnäoleva? Siksikö, että he eivät saaneet häneltä sitä rakkautta ja huomiota, jota niin kipeästi kaipasivat?

Mitä tarkoittaa sinun ja minun tulevassa muistokirjoituksessa lause: ”Suremaan jäivät….?” Tänään voit vaikuttaa siihen, mistä läheisesi sinut tulevaisuudessakin muistavat.

One thought on “Yksinäisyys on elinkautinen vankeus

Comments are closed.