Eettinen älykkyys

Puhutaan tavallisesta älykkyydestä ja tunneälystä. Ensin mainittu käsite tarkoittaa kykyämme ajatella analyyttisesti, jälkimmäinen kykyämme käsitellä tilanteita tunnetasolla. Minun mielestäni on olemassa vielä yksi älykkyyden laji, nimittäin eettinen älykkyys. Eettinen älykkyysosamäärämme kuvaa kykyämme tehdä hyvää.— Stefan Einhorn, Aidosti kiltti