Tärkeään johtotehtävään…

Tärkeään johtotehtävään ei koskaan pidä palkata ihmistä, jonka luonnetta ylin johto ei halua hänen alaistensa pitävän esikuvanaan.— Peter F. Drucker, Management: Tasks, Responsibilities, Practices