Sisäisesti motivoituneet ihmiset…

Sisäisesti motivoituneita ihmisiä yhdistää yksi ominaispiirre ylitse muiden: he eivät syyttele olosuhteita vaan pyrkivät toteuttamaan itseään tilanteesta riippumatta. — Katriina Moksi

Sisäisesti motivoituneita ihmisiä yhdistää yksi ominaispiirre ylitse muiden: he eivät syyttele olosuhteita vaan pyrkivät toteuttamaan itseään tilanteesta riippumatta.— Katriina Moksi