Hyvä johtaja osaa kääntää epävarmuuden voimavaraksi

Johtajuutta pohdittaessa mietitään usein sitä, kuinka monta alaista on tai kuinka monta euroa on hallinnoitavissa. Johtajuudella haetaan myös arvostusta ja toisten kunnioitusta – niin alaisten kuin kollegojen. Mitattavilla määreillä on helppo antaa faktoja siitä, kuinka isojen asioiden päällä seistään.

Nykyään puhutaan paljon uudesta tavasta johtaa. Vanhakantainen ajattelu on kääntymässä pikkuhiljaa alaisten kuunteluun ja esimiehen taustalle jäämiseen.

Näin on helppo ajatella, mutta ajatus ei ole sama kuin teko. Nykypäivän esimiehet ovat kovassa kilpailutilanteessa. Taloudellisesti ja henkisesti olemme tiukoilla. Se, kuka pärjää ja säilyttää työpaikkansa on merkityksellistä – näin usein kuulen puhuttavan. Tästä seuraa paljon väsymystä, epäonnistumisen pelkoa sekä vähemmän läsnäoloa ja taustalle jättäytymistä.

Olen sitä mieltä, että edelleen parhainta johtajuutta on kannustaminen, tavoitteiden asettaminen ja oikeiden ihmisten sijoittaminen tarpeeksi haastaviin tehtäviin.

Mitä enemmän alaisesi onnistuvat ja menestyvät, sitä enemmän se kertoo sinusta johtajana.

Ehkä tämän päivän kilpailu ja materian arvostus sekä hyväosaisuuden määrittelyt ovat tuoneet osansa myös johtajuuteen. Joskus pelkään, että ihmiset määrittelevät liikaa omaa arvoaan työnsä kautta ja erityisesti sen kautta, miten isossa roolissa he ovat työssään.

Meillä on niin paljon tässä elämässä muutakin kuin työ: työuran jälkeen varmasti moni toivoo, että elämässä olisi vähintään yhtä paljon ystäviä ja läheisiä kuin töissä ollessaan.

Miten voisimme toimia niin, että ihmiset haluaisivat olla kanssamme muutoinkin kuin työn merkeissä?

”Kun johtajana uskallat heittäytyä ja annat myös joskus epävarmuutesi näkyä, saat paljon itsekin onnistumisen kokemuksia. Samalla ehkä kevennät taakkaa, joka syntyy siitä myytistä, että johtaja on aina oikeassa.”

Edellä mainitut seikat kertovat minulle epävarmuudesta ja ehkä itseluottamuksen vajeesta.

Mielestäni ratkaisu löytyy ammattiylpeydestä ja rohkeudesta arvostaa omaa työtä sekä ottaa olemassa oleva tieto ja oma kokemus käyttöön. Johtajuuden ja esimiestyön lainalaisuudet ja prosessit ovat ulkoa opeteltavissa, mutta jokainen meistä voi lisätä joukkoon ne arvot ja hyveet, joita haluamme johtajuudessa edistää.

Uskon, että mikään oppi tai viisaus ei tule hyödyksi, jos emme uskalla tuoda sitä oman persoonamme kautta esiin, esimerkiksi rohkeutena olla eri mieltä, kuunnella ja nähdä muiden näkökulmat, olla avoin ja läsnäoleva.

Pelkäämme usein arvostelua ja vääriä päätöksiä, mutta ajattelen, kuinka raskasta olisi olla aina oikeassa –kuinka raskasta olisi olla aina se, jolta vain odotetaan oikeaa vastausta.

Johtajalta odotetaan vastuuta, linjauksia ja asioiden loppuunsaattamista, mutta keinoja siihen löytyy muualtakin kuin vain johtajan päästä. Yhteistyössä muiden työyhteisön jäsenten ja kollegojen kanssa voidaan löytää uusia avauksia ja innovaatioita.

Monelle voi olla vaikeaa johtajana tai esimiehenä näyttäytyä alaisten edessä tietämättömältä ja paljastaa omat heikkoutensa tai puutteensa, vaikka juuri tämä tekee johtajasta inhimillisen, toisia arvostavan ja kunnioittavan. Tällainen avoimuus myös ruokkii työyhteisöä löytämään ratkaisuja ja ottamaan vastuuta omasta työstään ja siten tukemaan johtajaa.

Joskus on tärkeää puhua töissä myös tunteista. Johtajana voi kertoa, mikä asia aiheuttaa epävarmuutta ja kuinka vastauksen löytämiseksi joudutaan ponnistella.

Kun johtajana uskallat heittäytyä ja annat myös joskus epävarmuutesi näkyä, saat paljon itsekin onnistumisen kokemuksia. Samalla ehkä kevennät taakkaa, joka syntyy siitä myytistä, että johtaja on aina oikeassa.

One thought on “Hyvä johtaja osaa kääntää epävarmuuden voimavaraksi

Comments are closed.