Totuudellisuuden hyveestä

Johtaja, joka ei itse johdonmukaisesti aina ja kaikkialla harjoita muilta vaatimaansa totuudellisuuden hyvettä, on organisaation suurin riskitekijä. — Jason Lepojärvi

Johtaja, joka ei itse johdonmukaisesti aina ja kaikkialla harjoita muilta vaatimaansa totuudellisuuden hyvettä, on organisaation suurin riskitekijä.— Jason Lepojärvi