Unelmahöttöä!

Mitä tekemistä unelmilla on työviihtyvyyden ja arjessa jaksamisen kanssa? Tai esimiestyön? Paljonkin!  

Meillä kaikilla on unelmia. Moni lähtee niiden perään – yhtä moni jättää lähtemättä. Ne, jotka lähtevät unelmien tavoitteluun, eivät välttämättä ole hullunrohkeita haihattelijoita, vaan ovat tehneet ehkä pitkän ajan suunnitelmia, pitäneet omia ajatushautomoitaan sekä tehneet arvovalintoja ja tietoisia pieniä päätöksiä kohti tavoitteitaan.

Unelmia ei voi laittaa suuruusjärjestykseen. Jokaisen unelma, iso tai pieni, on merkityksellinen. Merkitystä ei tarvitse selittää kenellekään – riittää kuin teet sen itsellesi. Jos sekään on tarpeellista.

Unelma on liikkeelle paneva voima. Se auttaa jaksamaan arjessa. Vaikka se ei koskaan toteudu – askeleet sitä kohti ovat osa unelmaa ja yhtä palkitsevia kuin itse unelman saavuttaminen. Tästä syystä unelmaa ei koskaan kannata hylätä, vaikka sen toteutuminen saattaa olla mahdotonta.

Työelämässäkin on tärkeää rakentaa ja ylläpitää unelmia. Esimiehen yksi tehtävä voisi olla työntekijöiden unelmien ruokkiminen ja niiden ylläpitäminen. Voisiko kehityskeskustelussa seuraavan kerran puhua työntekijän unelmatyöstä? Ehkä myös siitä, mitä työntekijä tekee saavuttaakseen itselleen parhaan mahdollisen työkokemuksen.

Koko työyhteisöä koskien voidaan pohtia sitä, millainen on meidän unelmiemme työyhteisö. Miten unelmien työyhteisössä keskustellaan, kuunnellaan sekä jaetaan tietoa ja taitoja? Millaista on aamulla tulla unelmien työyhteisöön? Yhteisen puheen ja unelman luominen työyhteisössä lisää yhteisöllisyyttä sekä arvostusta toisiamme kohtaan. Silloin huomataan, mitä voisin tehdä, jotta työkaveri kokisi työnsä mielekkääksi. Vaikka oma etu usein on tärkein ja omien tavoitteiden saavuttaminen, väitän, että useimmat meistä saavat onnistumisen kokemuksen myös siitä, että ovat edesauttaneet toista onnistumaan.

Unelmakeskustelu tuo myös sopivasti kepeyttä ja huumoria, jota niin kovasti työelämässämme enemmän kaivattaisiin. Unelmakeskustelu antaa työkaluja myös esimiestyöhön. Miten minä johtaisin unelmien työyhteisöä, jossa työntekijöillä on erilaisia haaveita ja tavoitteita? Miten saan alaiseni toimimaan niin kuin minä toivoisin alaisteni unelmien työyhteisössä toimivan? Joskus kärjistetty ja vahvoilla termeillä rakennettu puhe voi auttaa näkemään pienempiä, oikeita ja konkreettisia asioita paremmin.

Tässä ajassa pitäisi nostaa taas unelmahöttö-keskustelut aivan uudelle tasolle työpaikoilla. Työtahti on nopeaa ja työkuorma on monella kova. Mitä jos siitä huolimatta on unelmatyössään, mutta kaiken kiireen ja touhun keskellä ei itsekään sitä huomaa? Unelmatyö on jo ehkä käsissä, kun sitä tavoittelee. Sen voisi todeta jo aikaisemmin kuin vasta eläkkeellejäämisjuhlassa.

Mikä sitten laittaa toiset ottamaan irtioton tutusta ja turvallisesta seuratakseen unelmaansa? Ehkä se on sitä, että haluaa haastaa itseään – tietää, että on sellaista annettavaa, joka ei tule esille nykytyössä. Ehkä myös näkee sellaisia tulevaisuudenkuvia, jotka haluaa nähdä oikeasti. Ymmärrys siitä, että ne ovat saavutettavissa, ei jätä rauhaan. Lisäksi uskon, että tällaiset ihmiset ovat saaneet rohkaisua ja kannustusta sekä sellaisia onnistumisia, jotka tukevat unelmien tavoittelua. He ovat myös kyenneet rakentamaan turvallisia ja todellisia ihmissuhteita työssään. Ne luovat perustaa sille ajatukselle, että pystyn ja kykenen ja vaikka toisin kävisi – ympärillä olisi ihmisiä, jotka pehmentäisivät laskua unelmapilveltä.