Nordic Business Forumissa opittiin hyvejohtajuutta

Nordic Business Forum tuli ja meni, mutta tapahtuman opetukset jäivät elämään. Patrick Lencionin ja Adam Grantin opeilla sinustakin voi tulla huippuhyvejohtaja. Menestykseen ei tarvita monimutkaisuutta, vaan merkityksellisyyttä ja välittämistä. Tässä ilmainen tuulahdus Nordic Business Forumista Hyvejohtajuuden lukijoille.

Välitä alaisistasi

Lencionin mukaan ihmiset eivät lähde työpaikoista, joissa heidät tunnetaan. Kun hyvistä työntekijöistä käydään markkinapaikoilla kovaa kilpailua, niin parhaiten pärjäävät välittävät organisaatiot.

Välittäminen on rahaakin tärkeämpää. Jos johtaja on aidosti kiinnostunut alaisensa hyvinvoinnista, niin hyviä asioita tapahtuu. Työntekijässä kasvaa välittämisen myötä lojaalisuus ja tyytyväisyys työnantajaansa kohtaan.

Ihmiset eivät tahdo olla vain kasvottomia välineitä, vaan aitoja ihmisiä. Jos työntekijä kokee olevansa vain kasvoton koneiston ratas, hän ei koe tyydytystä työssään. Unohdetut työntekijät katselevatkin alati muualle uusien mahdollisuuksien perään.

Oletko aidosti kiinnostunut alaistesi elämästä? Kiinnostaako sinua heidän henkilökohtainen ja ammatillinen hyvinvointinsa? Tietävätkö alaisesi, että sinä todella välität ja haluat oikeasti tuntea heidät yksilöinä?

Työntekijöistä välittäminen ja heidän tunteminensa eivät maksa mitään. Niillä on kuitenkin valtava sitouttava ja inspiroiva vaikutus.

Aloita tästä: tunne ja välitä. On hyvin yksinkertainen asia opetella tuntemaan ihmiset, joita johtaa. Kyseessä on todella johtamisen kypsä hedelmä, joka vain odottaa tulevansa poimituksi.

Johda merkityksellisyydellä

Lencioni jatkoi kertomalla, että ihmisillä on syvä sisäinen tarve kokea heidän työllään olevan jotain merkitystä. Jokainen haluaa tietää, että hänen tekemällään työllä on merkityksellistä vaikutusta jonkun toisen henkilön elämään.

Oli kyse sitten asiakkaasta, työntekijästä, kollegasta tai kenestä tahansa, niin ihmiset tahtovat tietää, kuinka heidän työnsä tekee ihmisten elämästä parempaa.

Lencionin mukaan yksi johtajan tärkeimmistä tehtävistä on yhä uudelleen muistuttaa alaisiansa heidän työnsä tärkeydestä. Kerro, kuinka alaistesi työ muuttaa ihmisten elämää. Kerro heille, että heidän työllään on oikeasti väliä. Tämä on johtajuuden tiukkaa ydintä.

Toinen NBF:n puhuja Adam Grant oli uskonut, että ihmiset eivät elä potentiaaliansa todeksi merkityksettömyyden tunteen tähden. Hänen hypoteesinsa oli: jos työntekijöitä voitaisiin vain muistuttaa heidän työnsä merkityksellisyydestä, niin heistä tulisi motivoituneempia ja tuottavampia.

Adam testasi ajatuksiaan puhelinpalvelukeskuksen työntekijöiden kesken. Hän jakoi varainhankinnassa toimineet työntekijät kolmeen ryhmään.

Ensimmäisessä ryhmässä työntekijät lukivat työntekijöiden tarinoita siitä, mitä hyötyä työpaikasta oli heille. Nämä kertomukset keskittyivät henkilökohtaisiin etuihin, kuten palkkaukseen.

Toisessa ryhmässä työntekijät lukivat kertomuksia, kuinka puhelinpalvelukeskuksen varainhankintatyö oli muuttanut ihmisten elämiä. Näissä kertomuksissa puhelinpalvelukeskuksen työntekijöiden tähden ihmisten elämät olivat muuttuneet ja unelmat toteutuivat. Kuluttava puhelintyö teki mahdottomasta mahdollista.

Kolmas ryhmä oli kontrolliryhmä, jolle ei luettu yhtään mitään tarinoita. Näin Grant pystyi näkemään, kuinka paljon tulokset muuttuivat oikeasti eri ryhmissä.

Ensimmäisessä ja kolmannessa ryhmässä ei tapahtunut juuri mitään muutoksia. Sen sijaan toisessa ryhmässä olleet henkilöt saivat kerättyä varoja yli kaksinkertaisesti aiempaan verrattuna!

Muutoksen syy oli hyvin selvä. Aiemmin huonosti motivoituneet työntekijät olivat hyvin innostuneita luettuaan koskettavia ihmisten kertomuksia muuttuneista elämistä. Kun työntekijät oivalsivat heidän työnsä todelliset vaikutukset toisten elämiin, niin työn tuottavuus nousi dramaattisesti.

Lähes jokainen työ on jollekin edes hiukan tärkeä. Johtajan tehtävä on auttaa alaisiaan ymmärtämään työn merkityksellisyys sekä muistuttaa siitä uudelleen ja uudelleen.

Keräätkö kertomuksia siitä, kuinka teidän tuotteenne tai palvelunne on ollut jollekin hyödyksi? Keräätkö kertomuksia siitä, kuinka teidän työntekijänne on tehnyt jonkun elämästä helpompaa? Luetko näitä asiakkaiden todistuksia työntekijöillesi? Luetko innostuneita kertomuksia palavereissa säännöllisesti, julkisesti ja ääneen?

Opetus: ihmiset motivoituvat huipputuloksiin nähdessään ja oivaltaessaan, että heidän työllään on positiivisia vaikutuksia toisten elämissä. Johtajan tehtävä on kirkastaa ja yhä uudelleen muistuttaa, että työntekijän ponnistuksilla on oikeasti väliä.

Muista edes kehua ja kiittää

Nyt tuleekin jo sitten pieni kurkistus ensi vuoden Nordic Business Forumiin. Marcus Buckingham on yksi ensi vuoden Helsingin tapahtuman puhujista. Ja hänellä on paljon sanottavaa, myös johtajuudesta.

Buckingham oli aikoinaan tekemässä Gallupille tutkimusta, jossa tutkittiin hyvää johtajuutta. Kysely tehtiin yli 100,000 hengelle ja yksi kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä oli: ”Olenko viimeisen seitsemän päivän aikana saanut tunnustusta tai kehuja tekemästäni hyvästä työstä?”

Jos vastaus on kyllä, niin yksi kriittisen tärkeä hyvän johtajuuden kriteeri on täyttynyt.

Milloin sinä olet viimeksi antanut tunnustusta tai kehuja alaisellesi hänen tekemästään hyvästä työstä? Onko sinulla tapana julkisesti kehua alaisiasi? Kuinka usein kehut heitä?

Lopuksi

Ihmiset loistavat, ylittävät itsensä ja saavat ihmeitä aikaan, JOS:

  1. Johtaja on aidosti kiinnostunut alaisestaan henkilökohtaisesti ja ammatillisesti
  2. Johtaja tekee hyvin ymmärrettäväksi, miksi alaisen työ on tärkeää ja merkityksellistä.
  3. Johtaja antaa auliisti alaiselleen tunnustusta ja kehuja.

Näitä asioita tuleekin vain muistaa harjoittaa uudelleen ja uudelleen. Harjoitus tekee mestarin – ja huippuhyvejohtajan!

One thought on “Nordic Business Forumissa opittiin hyvejohtajuutta

Comments are closed.