Quiet Leadership

Kysymällä saat aikaan enemmän? Quiet Leadership: Six Steps to Transforming Performance at Work (HarperBusiness 2006). David Rock.

Quiet Leadership -kirjan perusajatus liittyy ajattelun ajatteluun. Kirjan kirjoittaneen coaching-alan pioneerin David Rockin (Results Coaching Systems) mukaan nopeimmat tehokkuus- ja tuottavuushypyt sekä kestävällä pohjalla olevat muutokset toiminnassa saavutetaan tukemalla ihmisiä ajattelemaan korkeammalla tasolla tavoite- ja ratkaisukeskeisesti.

Kirja kuvaa hiljaisen johtajan lähes näkymättömäksi mahdollistajaksi, joka ei tee omasta tehtävästään numeroa.

Teos soveltuu erittäin hyvin esimiehille, joiden kalenterit pullistelevat, päivät venyvät, eikä aika tunnu millään riittävän.

Keskustelujen haasteena on hyvin usein keskittyminen ongelmiin ja yksityiskohtiin, jotka kuluttavat loputtomasti aikaa ja energiaa. Keskusteluissa nousee esille mielenkiintoisia asioita, joiden hyödyllisyys voi kuitenkin olla kyseenalainen. Ajattelu siis puuroutuu ja alkaa kiertää kehää syitä ja seurauksia etsien ja toistaen.

Vaihtoehtona olisi lähestyä käsillä olevaa kokonaisuutta ajattelukysymysten avulla tavoitteiden ja ratkaisuvaihtoehtojen näkökulmasta, jonka jälkeen yksityiskohdatkin asettuvat luontaisesti paikoilleen.

Kirja korostaa omaehtoisuutta ja yksilöllistä ajattelua toiminnan taustalla. Jokaisen ihmisen ajatus- ja kokemusmaailma on ainutlaatuinen, jolloin perinteinen ohjeita ja neuvoja jakava johtamistyyli johtaa hyvin harvoin toivottuun lopputulokseen. Näin siitä huolimatta, että keskusteluihin käytettäisiin runsaastikin aikaa. Hiljainen johtaja ymmärtää, että ihmisten on saatava itse oivaltaa tavoitteiden ja asioiden merkitys sekä ratkaisuvaihtoehdot omassa ajattelussaan, jotta myös käytännössä syntyy uusi vastuullinen tapa toimia.

Hiljaisen johtajan tehtävä muutoksen mahdollistamisessa on asemoida keskustelu oikein, kuunnella ihmisten potentiaalia, esittää ajattelua avartavia kysymyksiä ja tehdä kiteytyksiä kuulemastaan keskustelun kuluessa. Keskustelukumppaniaan kunnioittava ja läsnä oleva johtaja mahdollistaa tällöin keskustelukumppanilleen oivallusten tekemisen.

Oivallukset avaavat uusia ratkaisumahdollisuuksia ja luovat aivoissamme uusia yhteyksiä, joihin perustuen käytännön toiminta voi myös muuttua ratkaisevalla tavalla. Oivalluksiin liittyvää energiaa kanavoidaan välittömästi konkreettisiksi ja mitattaviksi toimenpiteiksi, joiden etenemistä myös seurataan jatkokeskusteluissa, jälleen omaehtoisia havaintoja tehden.

Ajatus emootioiden, ajatusten, käyttäytymisen ja tulosten välisestä vuorovaikutuksesta on sinänsä selkeästi esitetty. Kirjassa olisi voinut tehdä vielä näkyvämmäksi ajattelun ja tunteiden välisen dynamiikan toiminnan taustalla. Tätä hieman lisää runsauttamalla ja tuomalla se myös käytännön tilanteisiin kirja olisi entistäkin vaikuttavampi ja edesauttaisi johtajuuden paradigmamuutoksessa.

Quiet Leadership on erittäin havainnollinen sekä höystetty lukuisilla ja todentuntuisilla esimerkeillä käytännön tilanteista. Kirjassa on myös useita harjoituksia, joita tekemällä huomaa, että esitetty viitekehys toimii vaikuttavasti myös käytännössä. Haastavinta on ehkä luopua vanhoista toimintatavoista ja uskomuksista, usein näkyviä sankarisuorituksia arvostavassa ilmapiirissä.

Vaikka kyseessä on johtamistekniikkaa esittelevä kirja, sen todellinen sisältö avautuu kuitenkin tuoreena näkökulmana ihmisten johtamiseen ja asenteena kanssaihmisenä olemiseen. Mikä olisi mahdollista, jos johtaminen perustuisi kysymiseen ja kuunteluun?