Johtaminen ja alaistaidot: kruuna vai klaava?

Tässä blogissa johtaminen ja johtajuus on innokkaasti pyritty erottamaan toisistaan eri argumenteilla. Tässä kirjoituksessa pyritään vaihteeksi sovintoon. Ratkaisu oli kolikonheitossa.

Nyky-Suomessa puhutaan johtamisesta aamiaispöydälle asti. Johtamistaitoja vaaditaan melkein jokaiselta, joka pyrkii mihin tahansa työhön. Jos jossakin syntyy kriisi – olkoon poliittinen tai taloudellinen – kriisi on johtamisessa. Siksi oppilaitoksissa johtaminen on yhä kasvava oppiaine, joka on vakiinnuttanut paikkansa valtio-opin niin kuin tuotantotaloudenkin tutkinnoissa.

Mutta sehän on selvä asia, että jotta yhteiskunta tai työyhteisö kehittyisi tarvitaan hyviä johtajia ja hyviä alaisia. Siksi johtamistaitojen rinnalle ovat nousseet alaistaidot. Millainen on hyvä alainen? Continue reading

Mitä esimiesten olisi hyvä tietää työnohjauksesta?

Työnohjauksella ja esimiestyöllä on paljon yhteistä. Jotkut työnohjaukseen tuodut ahdistukset voisi eliminoida hyvällä yhteistyöllä ja hyvällä johtamisella.

Työnohjauksella ja esimiestyöllä on paljon yhteistä.  Työnohjaaja ja esimies kysyvät osin samantapaisia kysymyksiä ja hyödyntävät samantyyppisiä taitoja. Tavoitellaan keskeisten toimintaprosessien hahmottamista, niiden mahdollistamista sekä yksilöiden tai ryhmien toimijuuden vahvistamista.

Työnohjaaja ja esimies tutkivat kokonaiskuvan ja yksityiskohtien välistä suhdetta, yksilön ja yhteisön intressien välistä suhdetta. Työnohjaaja etsii reittiä yksilön kehittymisen ja työn muutoksen välillä – tämä voi olla myös esimiestyön haaste. Continue reading