Konservatiivinen mielihyvä

IT-alalla toimiva isoveljeni toistelee usein Douglas Adamsille attribuoitua sanontaa siitä, että kaikki ihmisen 35. ikävuoden jälkeen ilmestyneet teknologiat ovat vastoin tämän ihmisen kokemaa oikeaa ja luonnollista maailmanjärjestystä. Tämä ikäraja voi hyvinkin olla jonkinlainen konservatiiviuden ja liberaaliuden välinen raja.

Olen huomannut, että mitä vanhemmaksi tulen, sitä konservatiivisemmaksi muutun. Ei, en ole viemässä naisilta äänioikeutta, kieltämässä miesparien avioliitto-oikeutta tai pakottamassa ihmisiä lastenhankintaan. Olen kuitenkin tunnistanut itsessäni ja reaktioissani piirteen, jota kutsun konservatiiviseksi mielihyväksi. Continue reading

Etiketti ja käytöstavat – konservatismin kova ydin?

”Ovesta sisään käytäessä nainen menee aina ensin. Poikkeuksen tekee hissi, johon mies astuu ensin. Hissi on tekninen laite, jota mies käyttää”.

Näin kuului tapakouluttaja Kaarina Suonperän nimiin laitettu lainaus, joka kiersi kuvamuodossa internetissä maaliskuussa. Ihmiset pahastuivat: Suonperähän selvästi sanoo, että naisen ei kuulu käyttää teknisiä laitteita, koska ne ovat ”naiselle liian vaikeita”. Herätys, emme elä missään 1950-luvulla!

Oikeasti kyseessä ei ole Suonperän antama ohje. Ohjeesta ei myöskään ole suoraan luettavissa, että naiset olisivat liian tyhmiä käyttämään teknisiä laitteita. Voidaankin väittää, että tämä ajatus on muodostunut kunkin lukijan päässä, kuten Per-Looksin ymmärtäminen negatiivisesti. Suonperän itsensäkään mukaan ei ole edes selvää, onko moista ”hissisääntöä” ollut yleensäkään olemassa.

Mutta unohdetaanpa nyt nämä asiat. Entä jos kyseessä olisikin pätevä, etiketinmukainen käyttäytymissääntö? Continue reading