Warren Bennis manageroinnin ja johtajuuden eroista

Johtajuus (leadership) ja johtaminen (management) voidaan tunnistaa erillisinä elementteinä, mutta niitä ei voi johtajan työssä erottaa toisistaan. Molempia tarvitaan, eikä ole yhtä ilman toista, joskin painotus voi mennä metsään.

”At the time I wrote about the differences, I believed that most organizations were under-led and over-managed. I still believe that’s true of many of today’s organizations. So while I still believe that distinction is still important, what I should have made much, much clearer is that both are important and sometimes those qualities are embodied in many exemplary leaders and, to repeat myself, both are important.”

Warren Bennis listasi vuonna 1989 yhteensä 12 managerit ja liiderit erottavaa ominaisuutta. A False Dichotomy sisältää tämän listan ja kommentaarin sekä kommentin Bennisiltä itseltään.

lead:ology – Leaders versus Managers: A False Dichotomy [Leading Blog]

Photo credit: Bruce Jackson

Poliitikoilla vastuu työhyvinvoinnista – kuntajohtamisen estejuoksu

Voiko politiikko olla työpaikkakiusaaja? Politiikkojen koulukiusaamisen suhteen tavoitellaan urheasti nollatoleranssia. Silti voi käydä kuten usein vanhempainilloissa: poissa ovat juuri ne vanhemmat, joiden olisi eniten syytä olla läsnä.

Voiko poliitikko olla työpaikkakiusaaja? Muutamat työelämän asiantuntijat ja poliitikot ovat käsitelleet poliitikkojen toimintatapojen vaikutusta työhyvinvointiin.

Esimerkiksi Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tuija Pohjola (SDP) ja filosofian tohtori, työsuojelukonsultti Juhani Tarkkonen puhuvat aiheesta Kalevan Puheenvuoro-palstalla (5.5.2007). Continue reading

Johtajuus vs. managerointi vs. ohjaaminen

Wally Bockin mukaan johtajalla on kolme pääasiallista tehtävää. Nämä voidaan pitkälti erotella abstraktiotason mukaan. Olisi turhaa tehdä jakoja teoreettisen ja käytännön työn kannalta. Kaikki tämä on konkreettista käytännön työtä. Johtajuus vain kohdistuu asioihin, jotka ovat abstraktimpia kuin muut.

”When you become a boss, you have two objectives: to accomplish the mission and care for the people. To achieve those objectives you must do three kinds of work. You lead. You manage. You supervise. You get not choice about whether you will do all three. The only question is how well you will do them.”

Boss’s Work: Leadership, Management, and Supervision [Three Star Leadership Blog]

(Photo credit: Saad.Akhtar)

Kauppisen manageri ja liideri

Liideri ilman manageriaalista osaamista on kuin yhdellä pultilla laivan kanteen kiinnitetty tykki. […] Managerin siis on kasvettava myös liideriksi.

Tero J. Kauppinen käsittelee ”blogissaan” managerointia ja liidausta — ja kuinka nämä kaksi käsitettä lähestyvät kansainvälisillä foorumeilla toisiaan, lopulta päätyäkseen termiin, joka jo suomeksi on olemassa: johtaminen.

Johtamisen pää ja häntä [Leader’s Blog]

(Photo credit: dbking)

Managerointi vs. johtajuus

Johtajuuskirjallisuudessa on usein tapana erottaa johtajuus (leadership) ja managerointi (management) toisistaan.

Tämä on tietenkin määrittelykysymys. Yleensä kuitenkin hyväksytään, että yhtäläisyyksistä huolimatta niillä on olennainen ero.

Johtajuusguru Peter F. Druckerin sanoin: ”Managerointi on asioiden tekemistä oikein; johtajuus on oikeiden asioiden tekemistä.” Lisäksi hän paljastaa: ”En enää opeta ihmisjohtamista [management of people]… opetan ennen kaikkea itsensä johtamista.”

Kaikki nopeat fiksit tyyliin ”10 askelta täyttymykseen” tai ”valaistumisen kolme salaisuutta” ja muut oikotiet onneen ovat minusta aina olleet blaah. Taistellakseni tätä tylsää ennakkoluuloani vastaan, julkaisen tässä kymmenosaisen argumentin hyvejohtajuuden vaikutuksesta managerointiin. Lähtökohta (1-2), teesi (3), perustelu (4-9) ja summa summarum (10).

Teesi (3) eli väittämä on seuraava:

Vain hyvejohtaja tietää minkälaista managerointia kulloinkin tarvitaan. Continue reading