Johtaja, tiedätkö mikä edistää oppimista?

Johtajan työn ydin on se, että saa aikaan sovittuja tuloksia – ihmisten kanssa ja ihmisten kautta. Haluttujen tulosten saavuttamiseksi työyhteisön täytyy omaksua esimerkiksi uudenlaista palvelulähtöistä toimintatapaa asiakkaiden kanssa, uutta teknologiaa tai laajempaa substanssitietoa. Lyhyesti sanottuna: pitää oppia.

Käskyillä muuttuu vain käytös, oppimista ohjataan eri keinoin

Tuloksellinen johtaminen on oppimisen johtamista. Huonosti opittu, kehnot tulokset. Hyvin opittu, paremmat tulokset. Hyviin tulokseen pääseminen edellyttää johtajalta ymmärrystä siitä, miten ihminen oppii, ja taitoa käyttää tätä ymmärrystä arjessa. Continue reading

“Johtajuus vaatii energiaa”

Joe D. Calhoun määrittelee johtajuutta työnilon ja energisyyden avulla:

Leadership is also NOT about a title or a job or position. I have had jobs that were very low on the totem pole of life and yet I was looked up to for my leadership of taking on a task and seeing it through to completion … all the while doing it with my “excessively happy” style. […]

Leadership takes energy … do you know any energetic people that are not happy? Energy to face the challenges of anything with a smile on your face and find new ways of solving problems.

Leadership is … [Chief Happiness Officer]

Pitäisikö työstä muka nauttia?

Onnellisuus kuuluu keskeisenä elementtinä hyveisiin. Onnellisuus on kaiken toiminnan päämäärä ja se on saavutettavissa toimimalla hyveellisesti.

Mutta onnellisuus ei ole jotain työn ulkopuolella, se on jatkuva tavoite. Onnellisuus, hyveet ja todellinen johtaja pysyvät johdonmukaisina kellon ympäri. Työnilo on äärimmäisen tärkeää jaksamisen kannalta, mutta myös onnellisuuden saavuttamiseksi. Ehkä johtajuus on onnellisuuden — oman ja muiden — tavoittelun tukemista?

Alex Kjerulf kirjoittaa artikkelissaan Of Brits and Danes and happiness at work pelottavasti:

”Few people in Britain seem to expect to be happy at work”.

Hurjaa tekstiä.

Sen sijaan kaikissa skandinaavisissa maissa on työnilolle oma sanansa. Alex väittää selvittäneensä kaikki maailman kielet (aika kova väite), ja löytäneensä työnilon vain Skandinaaviasta. No, Japanissa on tietenkin karoshi. Ai mikä? Käyhän lukaisemassa Of Brits and Danes and happiness at work, siellä se lukee.