Lujuus — Lujuuden hyve

Lujuus (firmitas) on hyve, joka sijoittuu löperyyden ja kankeuden välimaastoon. Oikealla tavalla luja johtaja tietää milloin olla luja ja milloin joustava.

Lue lisää lujuuden hyveestä: