« Hyveet

Rohkeus — Rohkeuden hyve

Rohkeus (fortitudo) on oikeiden asioiden tekemistä pelosta huolimatta.

Lue lisää rohkeudesta: