Konservatiivinen mielihyvä

14465153 - boyfriend kiss girl hand in nature

IT-alalla toimiva isoveljeni toistelee usein Douglas Adamsille attribuoitua sanontaa siitä, että kaikki ihmisen 35. ikävuoden jälkeen ilmestyneet teknologiat ovat vastoin tämän ihmisen kokemaa oikeaa ja luonnollista maailmanjärjestystä. Tämä ikäraja voi hyvinkin olla jonkinlainen konservatiiviuden ja liberaaliuden välinen raja.

Olen huomannut, että mitä vanhemmaksi tulen, sitä konservatiivisemmaksi muutun. Ei, en ole viemässä naisilta äänioikeutta, kieltämässä miesparien avioliitto-oikeutta tai pakottamassa ihmisiä lastenhankintaan. Olen kuitenkin tunnistanut itsessäni ja reaktioissani piirteen, jota kutsun konservatiiviseksi mielihyväksi. Lue kokonaan »

ole-oma-itsesi
 
41041584 - portrait of a grandfather wearing blue checkered shirt and his small pretty granddaughter lying near looking at each other and smiling, isolated on a white background
 
27125205 - eco superhero holding two plastic bags full of domestic trash standing on garbage heap - waste segregation concept
 
45360250 - medal award.
 
45332958 - hand in jail
 
hjleffamalick-png
 
52997377 - children's imagination
 
A group of women give the Nazi salute on the deck of the Wilhelm Gustloff at Tilbury, 10th April 1938. The ship is a floating polling station enabling the 2,500 German citizens resident in Britain to vote in Nazi Germany's 1938 plebiscite.  (Photo by Becker/Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images)
 
9217191 - activities on the pool, children swimming and playing in water, happiness and summertime
 
onni-on
 
44203461 - happy children lying on fall leaves. funny kids outdoors in autumn park
 
kesa16
 
32499375 - hipster kid with vintage wooden toys at home. girl power and feminism concept
 
Kuva: yuran-78 / 123RF Stock Photo
 
menestys-chat
 
hyvis lasnaolo
 
39126964_m
 
  • Tommy Hellsten olohuoneessa
  • Hyvejohtajuuskoulutukset
  • Johtajuus, kirja, lue